TeenStreet började 1992 som en vision för en internationell kristen konferens för tonåringar. Grundarna Dan och Suzie Potter från USA gav det namnet TeenStreet ”eftersom hela syftet var att ge tonåringar en väg att vandra på … ett sätt att leva”.

Det första TeenStreet hölls i Offenburg, Tyskland, sommaren 1993, med totalt 56 personer. Det växte snabbt, och år 2000 deltog mer än 2000 personer.

År 2004 expanderade TeenStreet till Brasilien, sedan till Australien 2010, och ytterligare länder efter det.

”TeenStreet är mycket mer än en veckas evenemang”, förklarar före detta TeenStreet Europa-ansvarige Ger van Veen. ”Varje år åker tusentals ungdomar hem från TeenStreet motiverade och stärkta i sin längtan att leva för Jesus och reflektera honom i sin värld.”

2020 lanserade TeenStreet sitt första online-evenemang någonsin, som ett svar på COVID-19-pandemin. När vårt inflytande växer genom ny teknik och nya möjligheter, söker vi som en global gemenskap följa Guds ledning för framtiden med målet att förhärliga hans namn.