TeenStreet började 1992 som en vision för en internationell kristen konferens för tonåringar. Grundarna Dan och Suzie Potter från USA gav det namnet TeenStreet “eftersom hela syftet var att ge tonåringar en gata att resa på … ett sätt att leva”.

Det första TeenStreet hölls i Offenburg, Tyskland, sommaren 1993, med totalt 56 personer. Det växte snabbt därifrån, och 2000 toppade deltagandet 2000.

År 2004 expanderade TeenStreet till Brasilien, sedan till Australien 2010, och liknande rörelser har lanserats runt om i världen.

Idag är TeenStreet verksamt i sju länder med totalt 8 000 deltagare varje år – och vi växer fortfarande.

”TeenStreet är mycket mer än en veckas evenemang”, förklarar före detta TeenStreet Europe-regissören Ger van Veen. “Tusentals ungdomar lämnar TeenStreet varje år och får möjlighet att leva för Jesus och reflektera honom i deras värld.”

2020 lanserade TeenStreet sitt första online-evenemang någonsin, som ett svar på COVID-19-pandemin. När vårt inflytande expanderar genom ny teknik och möjligheter följer vi Guds riktning för framtiden och reser tillsammans som en global gemenskap av Jesu anhängare som är engagerade i att förhärliga hans namn.