Utdrag ur belastnings-registret

Alla vuxna som följer med på TeenStreet behöver skicka in ett utdrag från Polisens belastningsregister. (Använd Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. )

Skicka det oöppnade kuvertet till 

OM Sverige
Att: TeenStreet
Havsörnsgatan 157
556 11 Jönköping

Utdraget ska vara oss tillhanda senast en vecka innan lägret börjar.