Grundvärderingar

På TeenStreet tycker vi att tonåringar ska tas på allvar – både deras drömmar och de utmaningar de står inför. De är värdefulla i Guds ögon och är dessutom morgondagens ledare som vi vill stötta och vägleda. Det är vårt mål!

Påverkan

Vi vill vara med och påverka tonåringars liv på lång sikt. Detta innebär att vi vill hjälpa tonåringarna att själva förstå och ta sina egna beslut, snarare än att säga till dem vad de ska göra. Smågrupper och egen bibelläsning är viktiga delar i att hjälpa dem att låta Ordet bli verklighet i deras egna liv.

Relationer

Vi vill att tonåringarna ska ha en riktig relation med Gud och sunda relationer med andra människor. På TeenStreet vill vi älska Gud och älska varandra. Vi skapar möjligheter för tonåringarna att växa i sin relation till Jesus, varandra och vuxna personer de litar på.

Stärka & möjliggöra

Vi vill se en generation växa upp som litar på att Gud använder dem nu, inte bara i någon avlägsen framtid. Vi vill att tonåringarna ska kunna tjäna Gud på många olika sätt genom att använda sina egna gåvor och passioner. Det handlar om att göra saker tillsammans för Gud och en trasig värld!

Lärjungaskap

Small Group Teenstreet

”TeenStreet är mer än bara ett läger. Det är en vision att se en Jesus-älskande generation växa upp som är utrustad att dela hans kärlek med världen.”

TeenStreet handlar om lärjungaskap. Det är därför tyngdpunkten på lägret ligger på smågrupperna (NET-grupper). Det är där tonåringarna upptäcker hur livet med Jesus påverkar deras liv och människorna omkring dem. De bjuds in att på riktigt delta i det uppdrag Jesus har gett oss som lärjungar.

Struktur för lärjungaträningen

Vi vill att alla ska bli lärjungatränade och sedan föra det vidare till andra. För att se till att detta sker använder vi oss av en indelning där tonåringarna (13-17 år) delas in i kill- och tjejgrupper med en ledare (coach) var. Coachen är vanligtvis över 21 år gammal. För att på ett bra sätt kunna stötta, vägleda och träna dessa coacher är de i sin tur indelade i grupper om 6-8 personer som stöttas av mentorer (M&M).

Inte för de speciella

Vi tror på något mer än att vara en kristen som bara tar emot. Vi vill också dela med oss av Guds kärlek och göra honom känd för dem som ännu inte vet vem han är. Vi vill utmana den unga generationen att våga ta det steget.

Från läger till rörelse

Med hjälp av lägret vill vi se en rörelse dra igång. På lägret ger vi vidare vårt lärjunga-DNA. Det är en växtplats där den rådande hemmakulturen utmanas. Att ha tonåringarna i en vecka om året, några år i rad, är ett utmärkt tillfälle att tala in i deras liv. Vi uppmuntrar dem att fortsätta sin vandring med Jesus därhemma. Under årets gång försöker vi på olika sätt uppmuntra, stötta och peppa dem att kämpa vidare.

Delar i lärjungaskapet

Vi har identifierat tre ord som utgör det sätt vi vill göra lärjungar: inspirera, utrusta och leva i gemenskap

Inspirera

Vi vill vara föredömen som de vill följa och vi vill dela våra liv på ett ärligt sätt som föder en längtan i deras hjärtan. De behöver se vad det verkligen innebär att följa Jesus.

Utrusta

Tonåringar ska tas på allvar, de är vår framtid. Vi lägger tid på att bygga upp dem så de kan nå sitt fulla potential.

Lev i gemenskap

Vi är kallade att nå världen, med början bland våra egna vänner. Vi har en global världsbild, låter våra hjärtan ömma för de förlorade och når människor både här och där.

Stämning & atmosfär

Nyckeln till TeenStreet-stämningen, där tonåringarna känner sig trygga och inspirerade att möta varandra och Gud, består av dessa tre delar:

Ha kul

Vi vill ha kul, skapa minnen tillsammans, vara avspända och ge möjligheten att öppna upp för varandra. Vi vet att underhållning är en stor del av många tonåringars liv, men vi vill skapa en plats där de kan ha kul på riktigt!

Gå på djupet

Smågrupperna gör det möjligt för oss att vara ärliga och gå på djupet, så att Gud kan tala in i våra liv. Tonåringarna uppmuntrar och peppar varandra och skapar en trygg plats att dela sina tankar och växa i sin tro.

Var modig

Tonåringarna uppmuntras att finna sin egen väg med Gud och att nå ut till människor omkring sig. Genom att utmana dem visar vi att de har en viktig roll att spela och att Gud vill använda dem.