Peigthon tekee podcastia Jeesuksen tähden

Peighton on osallistunut TeenStreetille viisi kertaa, ensimmäistä kertaa 11-vuotiaana. Jo aivan ensimmäinen tapahtuma vaikutti hänen elämäänsä.

Peighton kävi pienestä pitäen seurakunnassa. Hänen äitinsä oli mukana seurakunnan nuorisotyössä ja Peighton luotti Jeesukseen. Hän kuitenkin koki jotain merkittävää ylistyshetkessä TeenStreetillä, ja jokin muuttui.
"Sillä hetkellä suhteeni Herraan tuli omakohtaiseksi ja todeksi", Peighton kertoo.

Ensin hän koki itsensä epävarmaksi ja mietti, mitä muut hänestä ajattelisivat. TeenStreetille osallistuminen auttoi pääsemään yli siitä. Kun hän näki muiden nuorten ja aikuisten rukoilevan, ylistävän ja olevan myös haavoittuvaisia, hän halusi samaa omaan elämäänsä.

Pienryhmät olivat tärkeitä. Peighton sai keskustella muiden kanssa eri aiheista, jakaa opittua ja myös viettää aikaa yksin Jumalan kanssa.

Nykyään Peighton on uskonsa suhteen rohkea ja uskaltaa puhua niiden ihmisten kanssa, joita Jumala johdattaa hänen tielleen.

Ihmiset ovat kertoneen hänen tuovan valoa ympärilleen, kun hän elää vapaudessa ja kertoo suhteestaan Jumalaan.

Peighton aloitti myös podcastin teon. "Siinä on kyse Jeesuksesta."

"Aloittaminen oli aika pelottavaa, mutta tiesin, että ihmisten tarvitsee kuulla Jeesuksesta, ja voin kertoa siitä hyvästä, mitä hän on minulle tehnyt."

Kuuntelijat ovat kiittäneet häntä ja sanoneet, että he ovat saaneet jotain, mitä ovat tarvinneet.

Peighton kertoo, että nykyään hän kohtaa kaikki tilanteet kysyen: Jeesus, mitä sinä haluat minun tekevän? Peighton toteaa puhuvansa aina Jeesuksesta.

Hän on ollut mukana aktioissa ulkomailla ja on innostunut siitä, että voisi olla enemmänkin tekemisissä lähetystyön kanssa.

Vicki sai kokea rauhan

Kohtasin ensimmäistä kertaa Pyhän Hengen Saksassa TeenStreetillä, kun olin 15-vuotias.
Hänen rakkautensa valtasi minut, ja tunsin sellaista rauhaa, jota en ollut ennen tuntenut! Kaikki ahdistukseni ja huoleni poistuivat.

Sen jälkeenkin tunsin joskus tuollaista rauhaa, mutta minun oli hankala kokea yhteyttä Jumalaan ennen kuin 12 vuotta myöhemmin palasin TeenStreetille – tällä kertaa Australiassa.

Kohtasin jälleen Jumalan suloisen läsnäolon, mutta tällä kertaa päätin, etten luopuisi siitä. Halusin pysyä hänen läsnäolossaan joka päivä!
 
Siitä päivästä lähtien olen elänyt hänen läsnäolossaan ja tunnen joka päivä, miten lähellä hän on. Hänen läsnäolonsa on käsinkosketeltava!

En koskaan unohda sitä, miten suuri vaikutus TeenStreetillä oli elämääni, ja edelleenkin on.

Malesialaiset halusivat tuoda TeenStreetin Kambodžaan

Malesialainen Aaron osallistui TeenStreetiin nuorena ja myöhemmin nuorena aikuisena yhdessä ystäviensä kanssa.

Nyt 31-vuotiaana hän hyödyntää edelleen TeenStreetillä oppimaansa nuorten hyväksi kotimaassaan sekä Kambodžassa.

"TeenStreet sytytti meissä tulen rakastaa ja totella Jumalaa. Oppimamme asiat auttoivat meitä vaeltamaan Jeesuksen kanssa, ja halusimme nähdä samanlaista vaikutusta muissa nuorissa – että he voisivat olla palavia ja elää evankeliumia todeksi."

Kun Aaronin seurakunnasta tehtiin matka Kambodžaan järjestämään nuortenleiriä, Aaron käytti leirin vetämisessä TeenStreetin oppeja.

Leirille osallistui lähes sata nuorta kymmenestä kylästä. Aaron opetti heille tiiminsä kanssa Raamattua oppimillaan luovilla tavoilla.

Sittemmin Aaronin seurakunta on jatkanut nuortenleirien pitämistä Kambodžassa.

Leirien teemat heijastavat aina TeenStreetin sydäntä: Jumalan ja ihmisten rakastamista.

Nuorille on opetettu samoja asioita kuin TeenStreetilläkin, kuten miten viettää aikaa Herran kanssa, miten kasvaa opetuslapsina pienryhmässä aikuisten mentoroimana ja miten tukea toinen toistaan ja keskustella siitä, mitä Raamatusta on opittu.

Samoja elementtejä Aaron on käyttänyt tiiminsä kanssa kotimaassaan, jotta nuoret voisivat kasvaa Jeesuksen seuraajina.

Lachlan & Tiffany: Australiasta Albaniaan

Australialaiset Lachlan ja Tiffany ovat olleet kokopäiväisiä OM:n työntekijöitä Albaniassa kahden vuoden ajan. Kaikki sai alkunsa TeenStreetiltä.

Tiffany kävi lapsesta saakka seurakunnassa ja kävi useampaan otteeseen Australian TeenStreet-tapahtumissa. "Yhtenä vuonna puhuimme siitä, miten vanhempiemme usko ei ole meidän uskoamme", hän kertoo. "Se todellakin kolahti.”

Sen seurauksena kristinuskosta ja Jumalasta tuli Tiffanyn oma valinta, jotain mitä hän oli päättänyt itse haluta. Tiffany alkoi ajatella elämäänsä Jumalan näkökulmasta eikä enää ajatellut vain sitä, mitä hän itse haluaisi tehdä.

Lachlan ei ole kasvanut kristillisessä kodissa. Tiffanyn veli kutsui hänet TeenStreetille. ”Se oli ensimmäinen kerta, kun kuulin jotain hengellistä", Lachlan kertoo.

"Minulle oli selvää tuona viikkona, että tässä oli kyse nyt jostain todellisesta, tämä on totuus." TeenStreetillä oli suuri merkitys siinä, että Lachlan lopulta otti Jeesuksen elämäänsä ja uskoi häneen Pelastajanaan.

Tiffany ja Lachlan tapasivat TeenStreetillä.

Tiffany kertoo, että joka kerta, kun he ovat menneet TeenStreetillä, heillä on ollut jotain erityistä sydämellään tai sitten jokin päätös, jonka puolesta heidän on tarvinnut rukoilla. "On auttanut paljon, kun on voinut viettää viikon Jeesuksen kanssa ilman häiriötekijöitä ja sellaisten ihmisten seurassa, jotka ovat siellä meitä varten. Tällä kaikella on ollut suuri vaikutus siihen, että päätimme alkaa seurustella ja mennä naimisiin, ja että päätimme myös varata aikaa aktiota varten. Seurusteluaikanamme vietimme Nepalissa kaksi viikkoa. Se todellakin vaikutti ajatuksiimme lähetystyöstä."

Lachlan kertoo, että TeenStreetillä on ollut vaikutuksensa siihen, että he ovat voineet keskittyä siihen, kuka Jeesus on ja mikä on hänen tahtonsa heidän elämäänsä kohtaan ja mitä sanottavaa hänellä on heille juuri nyt. "On ollut todella kasvattava kokemus, kun olemme pyrkineet elämään tätä todeksi päivästä päivään."

TeenStreet oli myös avainasemassa siinä, että Lachlan ja Tiffany päättivät ryhtyä lähetystyöntekijöiksi. "Se oli merkittävää siinä, että pystyimme kuuntelemaan Jumalaa ja saimme myös mahdollisuuksia kuulla lähetystyöntekijöiden puhuva ja päädyimme aktiomatkalle", Lachlan kertoo.

TeenStreet toi muutoksen pienryhmään

Will ja Jess muuttivat lapsineen Yhdysvalloista Montenegroon OM:n työhön vuonna 2019.

Montenegro on pieni maa Adrianmeren rannalla Balkanilla. Alle yksi prosentti asukkaista on evankelisia kristittyjä.

Kaikki paikallisen seurakunnan nuoret osallistuivat Balkanin TeenStreetiin. Will ja Jess halusivat mennä mukaan, jotta he voisivat oppia tuntemaan paremmin nuoria, joiden kanssa he tulisivat tekemään töitä.

He huomasivat, että tapahtumalla oli suuri vaikutus nuorten elämään. He voivat rakentaa TeenStreetillä opitun ja koetun pohjalle.

Will ja Jess ovat innostuneita siitä, kun he voivat nähdä nuorten kasvavan itsekeskeisyydestä kohti sitä, että he ajattelevat muita ja ottavat ensimmäisiä askeleita tavoittaakseen ihmisiä ympärillään Jumalan rakkaudella.

Aiemmin nuorilla ei ollut kokemusta vuorovaikutuksellisista raamattuhetkistä.

TeenStreet auttoi heitä pureutumaan syvemmälle Raamattuun ja keskustelemaan luetusta ja opitusta. He oppivat olemaan aktiivisia hengellisessä kasvussaan.

"Nuorista on tullut avoimempia, kun olemme ottaneet mukaan TeenStreetiltä tuttuja asioita pienryhmässämme. – – Nuoret ovat paremmin varustautuneita rohkaisemaan toisiaan."

TeenStreet auttoi nuoria ymmärtämään, että he tarvitsevat mentoreita auttamaan heitä kasvamaan.

Nuorten aloitteesta Will ja Jess aloittivat mentorointiohjelman. Sen kautta voidaan opetuslapseuttaa nuoria ja auttaa heitä olemaan aikuisia Jeesuksen seuraajia.

Nuorille oli merkittävä askel, kun he oppivat ajattelemaan muita ja ymmärsivät, että muidenkin tulisi oppia tuntemaan Jeesus.

Ryhmä on alkanut tavoittaa yhteisönsä ihmisiä.

Mikä on sinun tarinasi?
Kerro meille!

Katso lisää tarinoita somesta: