TeenStreet on kansainvälinen, kristillinen nuortentapahtuma. Haluamme yhdessä seurakuntien kanssa kulkea kristittyjen nuorten rinnalla ja tukea heitä elämään yhteydessä Jeesukseen sekä heijastamaan Kristusta päivittäin omassa elämässään.

Ensimmäinen TeenStreet-tapahtuma järjestettiin vuonna 1993, ja silloin mukana oli  reilut 50 nuorta. Sen jälkeen tapahtuma on kasvanut vauhdilla. Tänä päivänä järjestetään vuosittain seitsemän viikon mittaista tapahtumaa kuudessa eri maassa sekä lukuisia viikonlopputapahtumia yli 15 maassa neljällä eri mantereella. Tapahtumissa on mukana joka vuosi 10 000 osallistujaa ja vapaaehtoista. Lähivuosina odotamme näkevämme ainakin 30 uutta tapahtumaa eri puolilla maailmaa, mm. Lähi-Idässä, Afrikassa ja Aasiassa.

Haluamme tehdä yhteistyötä seurakuntien ja nuorisojärjestöjen kanssa ja tukea heidän työtään nuorten parissa. Painotamme ennen kaikkea yhteistyötä seurakuntien kanssa, sillä on tärkeää, että nuorilla on kristillinen yhteisö, jonka osana he voivat olla myös TeenStreetin jälkeen.

TeenStreetillä haluamme rohkaista nuoria heidän vaelluksessaan Jeesuksen kanssa ja auttaa heitä tekemään viisaita päätöksiä. Siksi jokainen osallistuja on osa pienryhmää. Pienryhmien jäsenillä on sama äidinkieli ja he ovat suurin piirtein saman ikäisiä. Pienryhmien ohjaajat tukevat nuoria ja kertovat heille henkilökohtaisesta uskostaan.

Päätapahtumissa nuoret saavat opetusta siitä, mitä tarkoittaa elää suhteessa Jumalaan. Pienryhmissä käydään läpi opetuksessa kuultua  ja pohditaan, miten opittua voi soveltaa omaan arkeen. TeenStreet-leirillä on myös paljon muuta mielenkiintoista tekemistä: urheilua, taidetta, seminaareja ja työpajoja. Vapaa-ajalla voi tutustua muiden maiden nuoriin, jotka tulevat eri kulttuureista ja seurakunnista.

Näky

Haluamme yhdessä seurakuntien kanssa kulkea kristittyjen nuorten rinnalla tukien heitä elämään ystävyyssuhteessa Jeesukseen ja heijastamaan häntä päivittäin omassa elämässään.

Taustaa TeenStreetistä:

Historia

Ensimmäinen TeenStreet-tapahtuma järjestettiin Offenburgissa, Saksassa, kesällä 1993, ja siihen osallistui 56 nuorta. Nykyään 4 000 nuorta 20 eri maasta kokoontuu joka vuosi oppiakseen tuntemaan Jeesusta paremmin ja ylistämään Jumalan suuruutta!

Lue lisää

Arvot

TeenStreet on olemassa, koska me uskomme, että nuoriin, heidän unelmiinsa ja kipuiluihinsa on suhtauduttava vakavasti. He ovat huomisen johtajia, ja heihin on panostettava.

Lue lisää

Operaatio Mobilisaatio

TeenStreet on Operaatio Mobilisaation (OM) työmuoto. OM on yhteiskristillinen lähetysjärjestö, joka varustaa ja innostaa ihmisiä kertomaan Jeesuksesta ja Hänen rakkaudestaan ympäri maailmaa.

Lue lisää