TeenStreet-arvot

TeenStreet on olemassa, koska me uskomme, että nuoriin, heidän unelmiinsa ja kipuiluihinsa on suhtauduttava vakavasti. He ovat huomisen johtajia, ja heihin on panostettava.

Vaikutus

Me haluamme saada aikaan pysyvää vaikutusta nuorten elämässä. Se tarkoittaa, että autamme nuoria ymmärtämään ja tekemään omia ratkaisuja sen sijaan, että kertoisimme heille, mitä heidän pitää tehdä. Pienryhmät ja omatoiminen opiskelu on tärkeää, jotta nuoret oppivat soveltamaan oppimaansa omaan elämäänsä.

Suhteet

Me haluamme auttaa nuoria löytämään elävän suhteen Jumalaan ja luomaan terveitä suhteita muihin ihmisiin. TeenStreetillä me pyrimme rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia kehittää suhdettaan Jeesukseen, muihin nuoriin sekä luotettuihin aikuisiin.

Voimaantuminen

Me haluamme olla kasvattamassa sukupolvea, joka luottaa siihen, että Jumala käyttää heitä nyt eikä vain jossain kaukaisessa tulevaisuudessa. Haluamme, että nuoret voivat palvella Jumalaa monin tavoin omilla lahjoillaan ja armoituksellaan. Palvelemme yhdessä Jumalaa ja kärsivää maailmaa!

Opetuslapseus

Small Group Teenstreet

“TeenStreet on enemmän kuin vain leiri. TeenStreet kasvattaa nuorta sukupolvea, jotka tuntee Jeesuksen ja on valmis levittämään maailmaan Hänen rakkauttaan.”

TeenStreetissä on kyse kasvamisesta opetuslapseuteen. Siksi tapahtuman pääpaino on pienryhmätyöskentelyssä (NET). Siellä nuoret oppivat, miten eläminen Jeesuksen seuraajana vaikuttaa sekä heidän omaan että ympärillä olevien ihmisten elämään. Pienryhmissä nuoria rohkaistaan todella mukaan suunnitelmaan ja missioon, joka Jeesuksella on jokaista varten. 

Opetuslapseutus

Haluamme opetuslapseuttaa nuoria, jotta he voivat puolestaan opetuslapseuttaa edelleen muita. Tämä tapahtuu erillisissä ryhmissä tytöille ja pojille. Vetäjinä ovat pienryhmäohjaajat, jotka ovat iältään yli 21-vuotiaita. Jotta he puolestaan voisivat tukea, ohjata ja kouluttaa nuoria, he saavat opetusta mentoreilta 6–8 hengen ryhmissä. 

Jeesuksen seuraaminen

Joskus Jeesuksen seuraaminen nähdään erillisenä Jeesuksesta kertomisesta. Meidän mielestämme se ei ole mahdollista. Ellet ole valona ja suolana, olet enemmänkin Jeesuksen fani. Me haluamme haastaa nuorta sukupolvea ottamaan osaa Jeesuksen lähetystehtävään. 

Jatkuvuus

Meille TeenStreet-tapahtuma on alku, mutta me haluamme luoda jatkuvuutta. TeenStreet-leiri on kuin painekattila, jossa haastetaan vallalla oleva kulttuuri. Se on loistava tilaisuus puhua nuorille kerran vuodessa viikon ajan, useana vuonna peräkkäin.  Rohkaisemme nuoria jatkamaan matkaan kotimaissaan, ja satsaamme yhä enemmän nuorten kasvun jatkumiseen läpi vuoden.  

Opetuslapseuden elementit

Opetuslapseuttamisen tehtävänä on:

Innostaa

Me olemme esimerkkejä, joita nuoret haluavat seurata, ja voimme kertoa heille tarinoita, jotka saavat heidän sydämensä kaipaamaan Jeesusta. Heidän tulee nähdä, mitä Jeesuksen seuraaminen oikein tarkoittaa.

Varustaa

Nuoret on otettava tosissaan, sillä heidän on tulevaisuus sekä maailmassa että seurakunnassa. Me varustamme heitä, jotta he voivat saavuttaa koko potentiaalinsa.

Yhdistää

Meidät on kutsuttu tavoittamaan koko maailmaa alkaen omasta lähipiiristämme. Palakoot meidän sydämemme tässä globaalissa maailmassa eksyneille sekä lähellä että kaukana.

Ilmapiiri

TeenStreetillä nuoret voivat kokea yhteyttä toinen toistensa ja Jumalan kanssa turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Se perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Pidä hauskaa

Me uskomme, että me voimme luoda yhdessä historiaa. Voimme pitää hauskaa ja rentoutua, olla avoinna. Nuorten elämässä on kyllä paljon viihdettä ja viihdykettä, mutta TeenStreet on paikka, jossa voi kokea todellista iloa ja yhteyttä.

Mene pintaa syvemmälle

Pienryhmissä voimme olla aitoja ja syvällisiä, jotta Jumala saa puhua meille. Ryhmät ovat kannustavia ja rohkaisevia. Niissä voi jakaa ajatuksia turvallisessa ympäristössä ja kasvaa uskossa.

Ole rohkea

Nuoria rohkaistaan etsimään omaa paikkaansa Jumalan suunnitelmassa ja tavoittamaan ihmisiä omassa lähipiirissään. Kun nuoret saavat haasteita, he kokevat itsensä tärkeiksi eivätkä pikästy. Jumala tahtoo käyttää heitä.