W naszym sklepie internetowym obowiązują następujące warunki.

§ 1 Zakres stosowania i zastrzeżenie prawa do zmiany

a) Operacja Mobilizacja Deutschland V. zrealizuje zamówienie zgodnie z warunkami obowiązującymi w chwili składania zamówienia. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w AGB.

b) Nie możemy zaakceptować żadnych sprzecznych AGB.

§ 2 Dostawa, cła i koszty wysyłki

a) Oprócz ceny zakupu pobieramy zryczałtowaną opłatę za wysyłkę w wysokości 5,00 €. Towar wysyłamy bezpłatnie od wartości 50 €.

b) W przypadku dostaw za granicę zostaną naliczone rzeczywiste koszty. Klient musi przestrzegać określonych warunków importowych i celnych.

Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych.

§ 3 Warunki płatności

a) Płatność jest dokonywana kartą kredytową lub Paypal za pośrednictwem naszego partnera iZettle. Proces zamówienia zakończony jest płatnością.

b) Potrącenie, przekształcenie lub zmniejszenie jest dozwolone tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie zostało przez nas potwierdzone na piśmie lub zostało prawnie stwierdzone. Prawo zatrzymania istnieje tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

c) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością (§455 BGB) do czasu pełnej zapłaty wszystkich istniejących roszczeń. Kupujący może odsprzedać dostarczony towar w zwykłych obrotach handlowych z zastrzeżeniem prawa własności ze swojej strony, ale jako zabezpieczenie przenosi na nas wszelkie przysługujące mu roszczenia od razu lub później do wysokości kwoty naszej faktury.

§ 4 Prawo do odwołania

a) Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyn. Terminowe wysłanie odwołania wystarczy do zachowania terminu. Aby skorzystać z prawa do odwołania, możesz skontaktować się z nami listownie, faksem lub e-mailem: Operation Mobilization eV, Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Telefon: 06261-9470, Faks: 06261-947-147, E-Mail. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje odwołania:

Zwrot: Musisz niezwłocznie zwrócić towar do nas w Mosbach, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Nie możemy odebrać towaru, który nie jest nowy, nieużywany po upływie 14 dni. W przypadku znacznego pogorszenia, zużycia lub utraty wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do żądania odszkodowania.

Zwrot pieniędzy: Zwrócimy cenę zakupu natychmiast, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nie zwrotu kosztów zwrotu w przypadku zamówienia o wartości poniżej 40 €, chyba że dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu towarowi.

§ 5 Ochrona danych

a)a) Wyraźnie zgadzasz się na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przekazanych nam w trakcie procesu składania zamówienia do celów umownych na podstawie unijnego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (DSGVO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

§ 6 Różne

a) Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży. Miejscem jurysdykcji jest Mosbach, o ile jest to prawnie dopuszczalne. Jeśli kupującym jest kupiec, Operation Mobilization Deutschland e. V. może go również pozwać w miejscu prowadzenia działalności.

b) Zmiany umowy i zmiany niniejszych Ogólnych Warunków, w tym klauzula formy pisemnej, wymagają formy pisemnej. Nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa na pozostałą ważność umowy i niniejszych OWU.

§7 Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów kupna. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jesteśmy przygotowani do udziału w procedurze rozwiązywania sporów. Właściwą konsumencką komisją arbitrażową jest: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Oto wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas)

W celu:

Operacja Mobilizacja eV
Alte Neckarelzerstr. 2
74821 Mosbach
Niemcy

Ja/my niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas umowy online na zakup następujących towarów/usług

Rodzaj towaru/usługi: _____________________

Numer zamówienia/numer zamówienia:______________________________

Zamówienie: _______/odbiór: _______

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________

Adres konsumenta(-ów): _______________

Podpis konsumenta(-ów) ________________________________

(tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Bieżąca data: