Logo mobilizacji operacji

TeenStreet to ministerstwo Operacja Mobilizacja (OM), międzywyznaniowa organizacja, której celem jest mobilizowanie ludzi do dzielenia się wiedzą o Jezusie i Jego miłości z każdym pokoleniem w każdym narodzie.

OM to globalny ruch misyjny zrzeszający 3300 pracowników reprezentujących ponad 110 narodów w ponad 115 krajach na pokładzie statku Logos Hope, który ma nieść przesłanie nadziei narodom świata. Łączy nas jedno — kochamy Jezusa i chcemy, aby inni mieli okazję o Nim usłyszeć.

Robimy to poprzez pięć głównych obszarów służby: ewangelizację, zakładanie kościołów, mentoring i uczniostwo, pomoc i rozwój oraz sprawiedliwość. OM ściśle współpracuje również z wieloma innymi organizacjami chrześcijańskimi. W rzeczywistości wielu wyrosło z OM w ciągu ostatnich 50 lat. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasz strona internetowa tutaj.

Ulica Nastolatków

Jako TeenStreet jesteśmy częścią tego ruchu. Chcemy dzielić się nim z nastolatkami i pokazać im potrzebę szerzenia Królestwa. To niekoniecznie musi być w OM, ale chcemy je aktywować i pokazać im możliwości.