Spis treści:

 1. Polityka prywatności
 2. Właściwa podstawa prawna
 3. Formularz kontaktowy
 4. Dane biuletynu
 5. Rejestracja online
 6. Czas przechowywania danych
 7. Darowizny
 8. Prawo do informacji i blokowania
 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 11. Prawo do przenoszenia danych
 12. Prawo do odwołania
 13. Prawo do narzekania
 14. Google: Analytics, Mapy, Czcionki, reCaptcha
 15. Ciasteczka
 16. Pliki dziennika serwera
 17. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania z Instagrama i Facebooka
 18. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania z Twittera
 19. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania z LinkedIn
 20. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania z YouTube
 21. Oświadczenie o ochronie danych w celu korzystania z Vimeo
 22. Oświadczenie o ochronie danych do korzystania z MailChimp
 23. Oświadczenie o ochronie danych w celu korzystania z Altruja
 24. Oświadczenie o ochronie danych w celu korzystania z New Relic

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do Operation Mobilization eV oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszych stronach i nie ma podstawy prawnej do tego przetwarzania, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Operacja Mobilizacja mi. V. (OM) jako administrator danych wdrożył wiele środków technicznych i organizacyjnych. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Operacja Mobilizacja mi. V., Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Niemcy

Tel: 06261-9470, e-mail: [email protected], stronie internetowej: www.om.org/de

Inspektor ochrony danych, e-mail: [email protected]

Przy każdym przetwarzaniu danych poinformujemy Cię o podstawie prawnej opartej na art. 13 RODO. Jeżeli nie określimy dokładniej podstawy prawnej przetwarzania, zastosowanie mają następujące zasady;

 • Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO.
 • Podstawą prawną realizacji naszej umowy i świadczenia naszych usług jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Podstawą prawną wypełnienia obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podstawą prawną ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, Twoje dane osobowe z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Dane będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej zgody tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn (Global) oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Ponadto potrzebujemy informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Jakie inne dane osobowe są przekazywane administratorowi danych podczas zamawiania biuletynu, można zobaczyć w masce wejściowej używanej w tym celu. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład klikając odpowiedni link w biuletynie.

Zgłoszenia i formularze na wydarzenia, szkolenia itp. oraz zamówienia online

Transmisja Twojej rejestracji online jest zaszyfrowana zgodnie z aktualnie przyjętym stanem techniki.

Dane, które są nam przekazywane w ramach rejestracji online, będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Twojej rejestracji i uczestnictwa.

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

Darowizny

Zwracamy uwagę, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych dotyczących darowizny (tj. imię i nazwisko, adres, dane bankowe oraz data i kwota darowizny) przez okres 10 lat.

OM zbiera i wykorzystuje dane osobowe, które podajesz, aby zarejestrować się w celu dokonania darowizny online. Transmisja danych jest szyfrowana zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi.

Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu przetworzenia darowizny, wystawienia potwierdzenia darowizny, udzielenia odpowiedzi na pytania oraz informowania o naszej pracy i bieżących projektach w formie pisemnej lub elektronicznej, o ile wyraziłeś na to zgodę.

Prawo do informacji i blokowania

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do poprawiania i blokowania tych danych.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, chyba że są one niezbędne do realizacji umowy lub muszą być zachowane ze względów prawnych.

W przypadku tych i innych pytań związanych z danymi osobowymi możesz w każdej chwili skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem podanym w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ponadto masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Jeżeli dokładność danych osobowych jest kwestionowana lub niezgodna z prawem
 • Gdy OM nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania
 • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ustaliliśmy jeszcze, czy uzasadnione powody podane przez OM przeważają nad uzasadnionymi powodami.

Możesz skontaktować się z naszym inspektor ochrony danych kiedykolwiek. Zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Mają prawo otrzymać dane osobowe, które ich dotyczą, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu lub uzyskania, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej strony/organizacji do innej odpowiedzialnej strony/organizacji, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wiąże się to narusza to prawa i wolności innych osób.

Prawo do odwołania

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych na przyszłość. Podstawą tego jest art. 7 ust. 3 RODO.

W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych pod adresem podanym w zakładce Kontakt. Prostym sposobem na zmianę danych adresowych lub abonamentów jest również formularz w sekcji Zmiana adresu.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego na podstawie art. 77 UE-RODO

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (np. Komisarza Ochrony Danych Badenii-Wirtembergii), jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących działań na tej stronie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Z przetworzonych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi od Google.

Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty internetowej dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania reklam Google, opcji rezygnacji i wyrażenia zgody, odwiedź strony internetowe Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Wykorzystanie danych przez Google, gdy korzystasz ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („wykorzystywanie danych przez Google do celów reklamowych”), http://www.google.de/settings/ reklam („Zarządzaj informacjami używanymi przez Google do wyświetlania Ci reklam”) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Określ, które reklamy wyświetla Ci Google”).

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Korzystanie z Map Google

Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google znajdziesz tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

Aby wyświetlać nasze treści poprawnie i graficznie w różnych przeglądarkach, używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) na tej stronie. Czcionki internetowe Google są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp, treść będzie wyświetlana czcionką domyślną. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – choć obecnie nie jest jasne, czy iw jakim celu – że operatorzy takich bibliotek zbierają dane.

Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCaptcha:

W celu ochrony Twoich zamówień za pośrednictwem formularza internetowego korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (Google). Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez człowieka, czy w nadużycie przez zautomatyzowane przetwarzanie maszynowe. Zapytanie obejmuje przesłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google. W tym celu Twój wpis zostanie przesłany do Google i tam wykorzystany. Twój adres IP zostanie jednak skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w kontekście reCaptcha nie jest łączony z innymi danymi od Google. W przypadku tych danych obowiązują odmienne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Google.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ciasteczka

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ przeglądarki/wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Instagrama i Facebooka

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Instagram i Facebook. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA i Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Instagram lub Facebook, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem, klikając przycisk Instagram lub Facebook. Dzięki temu Instagram lub Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Twittera

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu mikroblogowego Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Jeśli korzystasz z funkcji „Tweetuj” za pośrednictwem naszej strony internetowej, zostanie utworzony link do Twojego konta na Twitterze. Może nastąpić wymiana danych z innymi użytkownikami oraz przesyłanie danych do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/de/privacy

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem: https://twitter.com/account/settings

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Polityka prywatności dotycząca korzystania z LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Za każdym razem, gdy wchodzisz na jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Gdy klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn i zalogujesz się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Zapoznaj się z polityką prywatności LinkedIn, aby uzyskać więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Polityka prywatności dotycząca korzystania z YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube przyporządkować Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Vimeo

Ta strona korzysta z komponentów firmy Vimeo. Vimeo to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo dla innych użytkowników. Dzięki Vimeo możesz publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp zarówno do kompletnych filmów i programów telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Spółką operacyjną Vimeo jest Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, STANY ZJEDNOCZONE.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest administrator i na której został zintegrowany komponent Vimeo (wideo Vimeo), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie proszona o pobranie odtwarzanie odpowiedniego komponentu Vimeo. Więcej informacji o Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/de/about. Vimeo dowiaduje się, które podstrony naszego serwisu odwiedził użytkownik.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Vimeo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Polityka prywatności dotycząca korzystania z MailChimp

Jeśli chcesz otrzymywać e-maile modlitewne oferowane na naszej stronie, potrzebujemy Twojego adresu e-mail. Do wysyłki korzystamy z usług MailChimp. MailChimp to usługa zarządzania adresami e-mail i przesyłania wiadomości świadczona przez The Rocket Science Group, LLC z siedzibą pod adresem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie swojego adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania e-maila modlitewnego, na przykład klikając na odpowiedni link w e-mailu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes).

Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez MailChimp.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MailChimp:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Altruja

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje firmy Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 Monachium, DE. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Altruja umożliwia obsługę akcji fundraisingowych. Kiedy przekażesz darowiznę za pomocą tego narzędzia, Twoje dane zostaną przekazane do Altruja GmbH. Ani my, ani Altruja nie przekazujemy Państwa danych stronom trzecim.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Altruja: https://www.altruja.de/datenschutz.html

Polityka prywatności dotycząca korzystania z New Relic

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej firmy „New Relic, Inc.”, z siedzibą pod adresem 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, a podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

W New Relic ani gromadzenie danych, ani ocena nie są związane z użytkownikiem lub użytkowaniem. Narzędzie służy raczej wyłącznie do mierzenia i monitorowania technicznej wydajności strony internetowej, tj. do ustalenia, na przykład, czy można wywołać witrynę i jak szybko po wywołaniu wyświetla się dana strona. W tym celu New Relic gromadzi dane za pośrednictwem om.org, takie jak dane systemowe dotyczące używanych dodatków, czasów użytkowania, używanych przeglądarek, używanego sprzętu i oprogramowania (tzw. „dane aplikacji”). New Relic ustawia w tym celu jeden lub więcej plików cookie w Twojej przeglądarce. Dane aplikacji są przechowywane na serwerach New Relic i, oprócz analizy wydajności witryny resound.com, są również wykorzystywane do porównywania wydajności różnych witryn w różnych ofertach.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności New Relic:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Dostawca przystąpił do Umowy Tarczy Prywatności. Niniejsza umowa stanowi gwarancję zgodnie z art. 46 RODO. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active