Følgende vilkår gjelder for vår nettbutikk.

§ 1 Virkeområde og forbehold om endringsrett

a) Operasjon Mobilisering Deutschland e. V. vil utføre bestillingen i henhold til de respektive gyldige vilkår og betingelser på tidspunktet for bestillingen. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å gjøre endringer i AGB.

b) Vi kan ikke akseptere motstridende AGB-er.

§ 2 Levering, toll og fraktkostnader

a) I tillegg til kjøpesummen belaster vi et fast fraktgebyr på € 5,00. Vi sender gratis fra en verdi av varer på € 50.

b) Ved leveranser til utlandet vil de faktiske kostnadene belastes. De spesifikke import- og tollvilkårene må overholdes av kunden.

Vi har rett til å foreta delleveranser.

§ 3 Betalingsbetingelser

a) Betaling gjøres med kredittkort eller Paypal gjennom vår partner iZettle. Bestillingsprosessen er fullført med betalingen.

b) Motregning, konvertering eller reduksjon er kun tillatt dersom kravet ditt er skriftlig bekreftet av oss eller er juridisk etablert. En tilbakeholdsrett eksisterer bare hvis motkravet ditt er basert på det samme kontraktsforholdet.

c) Leverte varer skal forbli vår eiendom (§455 BGB) inntil full betaling av alle eksisterende krav. Kjøper kan videreselge de leverte varene i vanlige forretningstransaksjoner med eiendomsforbehold fra sin side, men overdrar oss til sikkerhet alle krav han har rett til umiddelbart eller senere inntil beløpet av vårt fakturabeløp.

§ 4 Angrerett

a) Du kan kansellere kontrakten innen 14 dager etter mottak av varene uten å oppgi grunn. Rettidig utsendelse av tilbakekallingen er tilstrekkelig for å overholde fristen. For å benytte din angrerett kan du kontakte oss enten via brevpost, faks eller e-post: Operation Mobilization eV, Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Telefon: 06261-9470, Faks: 06261-947-147, E-post. Du kan bruke vedlagte prøveavbestillingsskjema, men dette er ikke obligatorisk.

Konsekvenser av tilbakekall:

Retur: Du må returnere varene til oss i Mosbach umiddelbart og i alle fall innen fjorten dager senest fra den dagen du informerer oss om opphevelsen av denne kontrakten. Vi kan ikke ta tilbake varer som ikke er i ny, ubrukt stand etter at 14-dagersfristen er utløpt. Ved vesentlig forringelse, slitasje eller tap forbeholder vi oss uttrykkelig retten til å kreve erstatning.

Refusjon: Vi refunderer kjøpesummen umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottar melding om at du hever denne kontrakten. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til ikke å refundere returkostnadene ved en ordreverdi under € 40, med mindre de leverte varene ikke samsvarer med de bestilte varene.

§ 5 Databeskyttelse

a)a) Du godtar uttrykkelig lagring, behandling og bruk av personopplysningene som er gitt oss i løpet av bestillingsprosessen for kontraktsmessige formål på grunnlag av EUs databeskyttelsesforordning (DSGVO) og den føderale databeskyttelsesloven (BDSG).

§ 6 Diverse

a) Tysk lov skal gjelde for unntak av FNs salgskonvensjon. Jurisdiksjonssted er Mosbach, så langt det er lovlig tillatt. Hvis kjøperen er en kjøpmann, Operation Mobilization Deutschland e. V. kan også saksøke ham på hans forretningssted.

b) Endringer i kontrakten og endringen av disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert denne skriftlige formklausulen, må gjøres skriftlig. Ugyldigheten av individuelle bestemmelser påvirker ikke den gjenværende gyldigheten av kontrakten og disse GTC.

§7 Voldgift av tvister

EU-kommisjonen har opprettet en Internett-plattform for nettløsning av tvister. Plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister angående kontraktsforpliktelser som oppstår fra nettbaserte kjøpskontrakter. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi er forberedt på å delta i en tvisteløsningsprosedyre. Den kompetente forbrukervoldgiftsnemnda er: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Her er malen for uttaksskjemaet:

Eksempel på angreskjema

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og returner det til oss)

Til:

Operasjon Mobilisering eV
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach
Tyskland

Jeg/vi hever herved kontrakten inngått av meg/oss på nett for kjøp av følgende varer/tjenester

Type vare/tjeneste: __________________________________

Ordrenummer/bestillingsnummer:______________________________

Bestilt den: _______/mottatt den: _______

Navn på forbruker(e): ______________

Adresse til forbrukeren(e): _______________

Signatur fra forbrukeren(e) __________________________________________

(kun ved melding på papir)

Dagens dato: