Innholdsfortegnelse:

 1. Personvernerklæring
 2. Relevant rettslig grunnlag
 3. Kontakt skjema
 4. Nyhetsbrevdata
 5. Online registrering
 6. Varighet av datalagring
 7. Donasjoner
 8. Rett til informasjon og blokkering
 9. Angrerett
 10. Rett til å begrense behandlingen
 11. Rett til dataoverføring
 12. Angrerett
 13. Rett til å klage
 14. Google: Analytics, Maps, Fonts, reCaptcha
 15. Informasjonskapsler
 16. Serverloggfiler
 17. Databeskyttelseserklæring for bruk av Instagram og Facebook
 18. Databeskyttelseserklæring for bruk av Twitter
 19. Databeskyttelseserklæring for bruk av LinkedIn
 20. Databeskyttelseserklæring for bruk av YouTube
 21. Databeskyttelseserklæring for bruk av Vimeo
 22. Databeskyttelseserklæring for bruk av MailChimp
 23. Databeskyttelseserklæring for bruk av Altruja
 24. Databeskyttelseserklæring for bruk av New Relic

Personvernerklæring

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med de juridiske databeskyttelsesforskriftene og i samsvar med de landsspesifikke databeskyttelsesforskriftene som gjelder for Operation Mobilization eV og denne databeskyttelseserklæringen.

Bruken av nettstedet vårt er vanligvis mulig uten å oppgi personopplysninger. Så langt det samles inn personopplysninger (for eksempel navn, adresse eller e-postadresser) på sidene våre og det ikke er juridisk grunnlag for denne behandlingen, gjøres dette alltid på frivillig basis så langt det er mulig. Disse dataene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

Operasjon Mobilisering e. V. (OM) har som behandlingsansvarlig iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak. Vi vil likevel påpeke at dataoverføring over Internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan være gjenstand for sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Den ansvarlige i henhold til den grunnleggende databeskyttelsesforordningen, andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemslandene i Den europeiske union og andre forskrifter av databeskyttelseskarakter er:

Operasjon Mobilisering e. V., Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Tyskland

Tlf: 06261-9470, e-post: [email protected], nettsted: www.om.org/de

Databeskyttelsesansvarlig, e-post: [email protected]

For hver databehandling vil vi informere deg om rettsgrunnlaget basert på art. 13 GDPR. Dersom vi ikke spesifiserer det rettslige grunnlaget for behandlingen mer presist, gjelder følgende;

 • Det rettslige grunnlaget for å innhente samtykke er basert på art. 6 para. 1 lit. a og Art. 7 GDPR.
 • Det juridiske grunnlaget for oppfyllelse av vår kontrakt og levering av våre tjenester er Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
 • Rettsgrunnlaget for oppfyllelse av rettslige forpliktelser er art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
 • Det rettslige grunnlaget for å ivareta våre legitime interesser er art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Kontakt skjema

Hvis du sender oss henvendelser via kontaktskjema eller e-post, vil dine personopplysninger fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktdetaljene du oppgir der, lagres av oss med det formål å behandle henvendelsen og ved oppfølgingsspørsmål. Data vil kun bli gitt videre til tredjeparter uten ditt samtykke dersom vi er juridisk forpliktet til det.

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet (Globalt) som tilbys på nettsiden, trenger vi en e-postadresse fra deg. I tillegg trenger vi informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eier av e-postadressen du oppgir og at du godtar å motta nyhetsbrevet. Hvilke andre personopplysninger som overføres til behandlingsansvarlig ved bestilling av nyhetsbrevet kan ses av inndatamasken som brukes til dette formålet. Vi bruker disse dataene utelukkende for å sende den forespurte informasjonen og gir dem ikke videre til tredjeparter.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av data, e-postadressen og bruken av dem for å sende nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på den tilsvarende lenken i nyhetsbrevet.

Påmeldinger og skjema for arrangementer, kurs etc. og nettbestilling

Overføringen av din online registrering er kryptert i samsvar med den nåværende aksepterte teknikk.

Data som overføres til oss i forbindelse med en online registrering vil bli brukt av oss utelukkende for å behandle din registrering og deltakelse.

Varighet personopplysningene lagres i

Kriteriet for varigheten av lagring av personopplysninger er den respektive juridiske oppbevaringsperioden. Etter utløpet av fristen slettes de tilsvarende dataene rutinemessig, dersom de ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av kontrakten eller igangsetting av kontrakten.

Donasjoner

Vi vil påpeke at vi er juridisk forpliktet til å lagre donasjonsdataene dine (dvs. navn, adresse, bankdetaljer og dato og beløp for donasjonen) i en periode på 10 år.

OM samler inn og bruker personopplysningene du oppgir for å registrere deg for en online donasjon. Overføringen av data er kryptert i henhold til gjeldende tekniske standarder.

Vi bruker dataene du gir til å behandle donasjonen, til å gi deg en donasjonsbekreftelse, til å svare på dine spørsmål og til å informere deg om vårt arbeid og pågående prosjekter skriftlig eller elektronisk, forutsatt at du har gitt oss ditt samtykke.

Rett til informasjon og blokkering

Du har rett til å motta informasjon gratis når som helst om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottakere og formålet med databehandlingen, samt rett til å korrigere og blokkere disse dataene.

Angrerett

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet med mindre opplysningene er nødvendige for oppfyllelse av kontrakten eller må oppbevares av juridiske årsaker.

Du kan kontakte oss eller vår personvernombud når som helst på adressen oppgitt i forlaget for dette og andre spørsmål knyttet til personopplysninger.

Rett til å begrense behandlingen

Videre har du rett til å be om begrensning av behandlingen dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • Hvis nøyaktigheten av personopplysningene er omstridt eller ulovlig
 • Når OM ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen
 • Dersom du har fremmet innsigelse mot behandlingen etter art. 21(1) DS-GVO og har ennå ikke bestemt om de legitime grunnene gitt av OM oppveier dine legitime grunner.

Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig når som helst. Han vil sørge for begrensning av behandlingen.

Rett til dataoverføring

De har rett til å motta personopplysninger om dem i et strukturert og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen ansvarlig part eller å få personopplysningene overført direkte fra en ansvarlig part/organisasjon til en annen ansvarlig part/organisasjon, så langt dette er teknisk mulig og forutsatt at dette ikke innebærer andre personers rettigheter og friheter påvirkes.

Angrerett

Du har rett til å tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til databehandling for fremtiden. Grunnlaget for dette er art. 7 para. 3 GDPR.

For dette formålet, samt for ytterligere spørsmål angående personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss eller vår personvernombud på adressen oppgitt under Kontakt. En enkel måte å endre adressedata eller abonnement på er også skjemaet under Adresseendring.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet etter art. 77 EU-GDPR

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. databeskyttelseskommissæren i Baden-Württemberg) hvis du mener at behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med GDPR.

Personvernerklæring for bruk av Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av netttilbudet til brukeren, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere bruken av nettstedet vårt av brukere, for å sammenstille rapporter om aktivitetene på dette nettstedet og for å gi oss ytterligere tjenester knyttet til bruken av denne nettsiden og bruken av Internett. Pseudonyme brukerprofiler til brukerne kan opprettes fra de behandlede dataene.

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at IP-adressen til brukere forkortes av Google i EU-medlemsstater eller i andre stater som er part i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare unntaksvis blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. IP-adressen som overføres av brukerens nettleser kombineres ikke med andre data fra Google.

Brukere kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere nettleserprogramvaren tilsvarende; brukere kan også forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til deres bruk av netttilbudet til Google og behandlingen av disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleserpluginen som er tilgjengelig under følgende lenke: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

For mer informasjon om Googles annonseringsbruk, av- og påmeldingsalternativer, vennligst besøk Googles nettsteder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Googles bruk av data når du bruker våre partneres nettsteder eller apper»), http://www.google.com/policies/technologies/ads («Googles bruk av data til reklameformål»), http://www.google.de/settings/ annonser ("Administrer informasjon Google bruker for å vise annonser til deg") og http://www.google.com/ads/preferences/ ("Finn ut hvilke annonser Google viser deg").

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Bruk av Google Maps

Denne nettsiden bruker Google Maps API for å vise geografisk informasjon visuelt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Ved bruk av Google Maps samler, behandler og bruker Google også data om besøkendes bruk av kartfunksjonene. Ytterligere informasjon om databehandling av Google finner du i Googles personvernerklæring. Der kan du også endre innstillingene for personvern i databeskyttelsessenteret.

For mer informasjon, se Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Detaljerte instruksjoner for å administrere dine egne data i forbindelse med Google-produkter finner du her: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Bruk av skriptbiblioteker (Google Web Fonts)

For å vise innholdet vårt riktig og grafisk tiltalende på tvers av nettlesere, bruker vi skriptbiblioteker og skriftbiblioteker som Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) på denne nettsiden. Google-nettfonter overføres til nettleserens hurtigbuffer for å unngå flere lastinger. Hvis nettleseren ikke støtter Google Web Fonts eller hindrer tilgang, vil innholdet vises i en standardfont. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse).

Anropet til skriptbiblioteker eller skriftbiblioteker utløser automatisk en tilkobling til bibliotekoperatøren. Det er teoretisk mulig – selv om det foreløpig er uklart om og til hvilke formål – at operatører av slike bibliotek samler inn data.

Personvernreglene til bibliotekoperatøren Google finner du her: https://www.google.com/policies/privacy/

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCaptcha:

For å beskytte bestillingene dine via internettskjema bruker vi tjenesten reCAPTCHA til selskapet Google Inc. (Google). Spørringen tjener til å skille om inndata er laget av et menneske eller misbruk ved automatisert, maskinell behandling. Spørringen inkluderer sending av IP-adressen og muligens andre data som kreves av Google for tjenesten reCAPTCHA til Google. For dette formålet vil oppføringen din bli overført til Google og brukt der. IP-adressen din vil imidlertid bli forkortet av Google i EU-medlemsstater eller i andre stater som er part i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare unntaksvis blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av denne tjenesten. IP-adressen som overføres av nettleseren din i forbindelse med reCaptcha, kombineres ikke med andre data fra Google. For disse dataene gjelder de avvikende databeskyttelsesforskriftene til selskapet Google.

For mer informasjon om Googles personvernregler, vennligst besøk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informasjonskapsler

Internettsidene bruker delvis såkalte informasjonskapsler. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, mer effektivt og tryggere. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte «session cookies». De slettes automatisk ved slutten av besøket. Andre informasjonskapsler forblir lagret på terminalenheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din ved ditt neste besøk.

Du kan stille inn nettleseren din til å informere deg om innstillingen av informasjonskapsler og til å tillate informasjonskapsler kun i individuelle tilfeller, for å utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt og for å aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til denne nettsiden være begrenset.

Serverloggfiler

Tilbyderen av sidene samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

 • Nettlesertype/ nettleserversjon
 • Operativsystem brukt
 • Henvisnings-URL
 • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
 • Tidspunkt for serverforespørselen

Disse dataene kan ikke tildeles bestemte personer. Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder. Vi forbeholder oss retten til i ettertid å kontrollere disse dataene dersom vi blir oppmerksomme på konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

Personvernerklæring for bruk av Instagram og Facebook

Funksjoner til tjenesten Instagram og Facebook er integrert på sidene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA og Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Hvis du er logget inn på Instagram- eller Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til profilen din ved å klikke på Instagram- eller Facebook-knappen. Dette gjør at Instagram eller Facebook kan knytte besøket ditt på sidene våre til kontoen din. Vi vil påpeke at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller bruken av Instagram.

For mer informasjon, se Instagrams personvernerklæring: http://instagram.com/about/legal/privacy/

For mer informasjon, se Facebooks personvernerklæring: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Personvernerklæring for bruk av Twitter

Nettstedet vårt bruker plugins fra mikrobloggtjenesten Twitter. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Hvis du bruker "Tweet-funksjonen" via vår nettside, vil en lenke til din Twitter-konto bli opprettet. Det kan være datautveksling med andre brukere og dataoverføring til Twitter. Vi vil påpeke at vi, som leverandør av sidene, ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller bruken av Twitter.

For mer informasjon, se Twitters personvernerklæring: https://twitter.com/de/privacy

Du kan endre personverninnstillingene dine på Twitter i kontoinnstillingene på: https://twitter.com/account/settings

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Personvernerklæring for bruk av LinkedIn

Nettstedet vårt bruker funksjoner i LinkedIn-nettverket. Leverandøren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Hver gang du går inn på en av sidene våre som inneholder LinkedIn-funksjoner, opprettes en tilkobling til LinkedIn-servere. LinkedIn får beskjed om at du har besøkt nettsiden vår med din IP-adresse. Når du klikker på LinkedIns "Anbefal-knapp" og er logget inn på LinkedIn-kontoen din, kan LinkedIn knytte besøket ditt til nettstedet vårt med deg og kontoen din. Vi vil påpeke at vi, som leverandør av sidene, ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller deres bruk av LinkedIn.

Se LinkedIns personvernerklæring for mer informasjon:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Personvernerklæring for bruk av YouTube

Nettstedet vårt bruker plugins fra YouTube-nettstedet som drives av Google. Operatøren av disse sidene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Når du besøker en av våre sider utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes en tilkobling til YouTube-serverne. Dette forteller Youtube-serveren hvilke av sidene våre du har besøkt.

Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, lar du YouTube tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

For mer informasjon om hvordan brukerdata håndteres, se YouTubes personvernerklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Personvernerklæring for bruk av Vimeo

Denne nettsiden bruker komponenter fra Vimeo. Vimeo er en Internett-videoportal som gjør det mulig for videoutgivere å legge ut videoklipp for andre brukere gratis. Med Vimeo kan du publisere alle typer videoer, slik at du får tilgang til både komplette filmer og TV-serier, samt musikkvideoer, trailere og brukervideoer via Internett-portalen. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse).

Driftsselskapet til Vimeo er Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på dette Internett-området kalles opp, som betjenes av kontrolleren og hvor en Vimeo-komponent (Vimeo-video) er integrert, blir nettleseren på brukerens informasjonsteknologisystem automatisk bedt om å laste ned avspilling av den tilsvarende Vimeo-komponenten. For mer informasjon om Vimeo, vennligst besøk https://vimeo.com/de/about. Vimeo lærer hvilke undersider på nettstedet vårt brukeren har besøkt.

For mer informasjon om hvordan Vimeo håndterer brukerdata, vennligst se Vimeos personvernerklæring på: https://vimeo.com/privacy

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Personvernerklæring for bruk av MailChimp

Hvis du ønsker å motta bønnene som tilbys på nettsiden vår, trenger vi e-postadressen din. For utsendelsen bruker vi tjenestene til MailChimp. MailChimp er en e-postadresseadministrasjons- og meldingstjeneste levert av The Rocket Science Group, LLC lokalisert på 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av e-postadressen din og bruken av den for å sende bønne-e-posten, for eksempel ved å klikke på den tilsvarende lenken i e-posten. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse).

Vi vil påpeke at vi, som leverandør av disse sidene, ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller bruken av MailChimp.

For mer informasjon, se personvernreglene til MailChimp:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Personvernerklæring for bruk av Altruja

Funksjoner til Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 Munich, DE er integrert på sidene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Altruja muliggjør håndtering av innsamlingsaksjoner. Når du gir en donasjon ved hjelp av dette verktøyet, vil dataene dine bli overført til Altruja GmbH. Verken vi eller Altruja vil videreformidle dataene dine til tredjeparter.

For mer informasjon, se Altrujas personvernerklæring: https://www.altruja.de/datenschutz.html

Personvernerklæring for bruk av New Relic

Denne nettsiden bruker webanalysetjenesten til selskapet "New Relic, Inc.", med registrert kontor i 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, og det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, paragraf. 1, bokstav f, GDPR (legitime interesse).

Hos New Relic er verken datainnsamlingen eller evalueringen bruker- eller bruksrelatert. Verktøyet tjener i stedet utelukkende til å måle og overvåke den tekniske ytelsen til nettsiden, det vil si for eksempel å avgjøre om nettsiden kan hentes opp og hvor raskt den respektive siden vises ved oppringing. For dette formålet samler New Relic inn data via om.org, for eksempel systemdata om tilleggsprogrammer som brukes, brukstider, nettlesere som brukes, maskinvare og programvare som brukes (såkalte "applikasjonsdata"). New Relic setter en eller flere informasjonskapsler i nettleseren din for dette formålet. Applikasjonsdataene lagres på New Relics servere og brukes, i tillegg til å analysere ytelsen til nettstedet resound.com, også til å sammenligne ytelsen til forskjellige nettsider på tvers av forskjellige tilbud.

For mer informasjon, vennligst se New Relic personvernerklæring:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Leverandøren har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen. Denne avtalen utgjør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active