Operasjonsmobiliseringslogo

TeenStreet er et departement av Operasjon Mobilisering (OM), en tverrkirkelig organisasjon som søker å mobilisere mennesker til å dele kunnskapen om Jesus og hans kjærlighet med hver generasjon i hver nasjon.

OM er en global misjonsbevegelse av 3300 arbeidere som representerer over 110 nasjoner i mer enn 115 land og ombord på skipet Logos Hope for å bringe et budskap om håp til verdens folk. Vi har én ting til felles – vi elsker Jesus og vi vil at andre skal få muligheten til å høre om ham.

Vi gjør dette gjennom fem hovedområder for tjeneste: evangelisering, menighetsplanting, veiledning og disippelskap, nødhjelp og utvikling og rettferdighet. OM samarbeider også tett med en rekke andre kristne organisasjoner. Faktisk har mange sprunget ut fra OM de siste 50 årene. For mer informasjon, besøk vår nettsiden her.

TeenStreet

Vi som TeenStreet er en del av denne bevegelsen. Vi ønsker å dele det med tenåringer og vise dem behovet for å spre Riket. Dette trenger ikke nødvendigvis å være inne i OM, men vi ønsker å aktivere dem, og vise dem muligheter.