Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om de nieuwe generatie een eigen relatie op te laten bouwen met hun Hemelse Vader. Maar hoe rusten we de nieuwe generatie toe in het volgen van Jezus?

TeenStreet gelooft in de kerk als door God ingestelde gemeenschap, met Christus als hoofd van de gemeente. Daarom is de Kerk de uitgelezen plek voor tieners om te groeien in hun relatie met Jezus en om discipelschap te leren.

De TeenStreet beweging kan daarom ook juist plaatsvinden binnen de gemeente. Small groups die samen komen, ontdekken hoe het is om te leren leven als Jezus en daarin plezier hebben, uitstappen in geloof en Bijbelse diepgang beleven.

Met de kennis, ervaring en materialen die we hebben, ondersteunt TeenStreet de kerk. We trekken graag samen op in het starten van deze beweging in jullie kerk. Zo geven we handvatten hoe jeugdleiders met de tieners kunnen optrekken. In de groei van Jezus kennen, naar hun geloof in Hem te delen. Met als gevolg dat de tieners impact hebben in hun omgeving en zullen uitreiken naar de wereld om hen heen. In dit alles willen we de kerk inspireren, toerusten en verbinden met andere kerken om zo samen een warme plek te zijn voor tieners om te leren.

We bieden de kerk drie mogelijkheden:

Discipelschap binnen de kerk: samen zetten we small groups op binnen de kerk, small group leaders worden getraind en samen bouwen we aan een duurzame manier van actief investeren in de nieuwe generatie

TeenStreet on Tour: TeenStreet komt langs bij de lokale gemeente. Klik voor meer informatie

Deelname aan regionale, nationale en internationale events: elk jaar organiseert TeenStreet meerdere events van een 7-daags kamp in Duitsland tot een outreach dag in december. Als kerk kan je hier met je tieners aan deelnemen. Klik hier voor meer informatie over de diverse events.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kerk? We gaan graag met je in gesprek.

Heb je nog een vraag?

Neem contact ons op.