TeenStreet gelooft in de kerk als door God ingestelde gemeenschap, met Christus als hoofd van de gemeente. Daarom is de lokale kerk dé plek voor tieners om te groeien in de relatie met Jezus en om discipelschap te leren. Hoe begeleid je als kerk tieners in hun groei naar volwassen volgelingen van Jezus? TeenStreet wil de lokale kerken graag ondersteunen bij dit vraagstuk.

De visie

Niet alleen zijn tieners de toekomst van de kerk, vandaag al zijn zij volledig onderdeel van de kerk. Tieners hebben een enorme potentie voor de kerk van vandaag en morgen. Als TeenStreet is het onze missie om tieners te activeren. We willen hen aanmoedigen om Christus als Koning van hun leven te accepteren en om als Zijn discipelen daadwerkelijk te doen wat Hij hen zegt. We willen tieners laten ontdekken dat ze nu al kunnen bijdragen, in de levens van anderen en in de kerk.

Het is ons verlangen dat in de kerken van Nederland de tieners in groepen samen optrekken en Jezus volgen. Dat ze samen oefenen in het volgen van Jezus, en leren door te doen. Dat voor iedere tiener persoonlijk het geloof in Jezus Christus de levende praktijk wordt.

“Tieners hebben een enorme potentie voor de kerk van vandaag en morgen.”

De aanpak

De weg waarlangs dit verlangen realiteit kan worden, ziet er voor iedere kerk anders uit. Daarom gaan wij graag met kerken in gesprek. Samen brengen we de behoeften en uitdagingen in kaart. Vervolgens kijken we hoe TeenStreet met kennis, ervaring en training de lokale kerk kan ondersteunen.

De mensen die een hart voor tieners hebben trainen we als small group leader. De small group leader trekt door het jaar heen intensief en actief met zijn of haar small group op om samen de Bijbel te bestuderen, te bidden en te lachen. De tieners zijn hierbij zelf eigenaar van verschillende onderdelen. Naast de training, organiseren we extra toerustingsmomenten en houden we nauw contact.

De samenwerking

We nodigen kerken uit om samen de tienergeneratie toe te rusten om op te staan en achter Jezus aan te gaan. Om zo het verschil te maken in de wereld van vandaag.

 
Discipelschap vraagt tijd en investering. Daarvoor biedt TeenStreet:

Visie en handvatten voor het bouwen aan discipelschap onder tieners

Maatwerk bij de uitvoering hiervan, met keuze uit een groot pakket aan mogelijkheden

Training van small group leaders (lees meer)

Materialen om samen de Bijbel te bestuderen en de diepte in te gaan

Een duurzame relatie met een groeiende internationale tienerbeweging

Wat TeenStreet voor jouw kerk kan betekenen?

Neem contact ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek de mogelijkheden:

ook voor kerken:
TEENSTREET ON TOUR

TeenStreet in jullie regio? In samenwerking met lokale kerken komt TeenStreet on Tour drie avonden naar jullie regio!
Geïnteresseerd?