Operation Mobilisation Logo

TeenStreet is onderdeel van Operatie Mobilisatie (OM), bestaande uit interkerkelijk tienerwerk.

Ga heen en maak alle volken tot Mijn discipelen - Mat. 28:19

Operatie Mobilisatie is een wereldwijde beweging van Jezus-volgers die zich in meer dan 115 landen inzetten voor de verspreiding van het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan geloofsgemeenschappen die het Evangelie hoorbaar, zichtbaar en tastbaar maken. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. De beweging begon in 1957 en vandaag de dag bestaan we uit meer dan 5000 medewerkers in 100 landen én aan boord van het schip Logos Hope. Wij richten ons op evangelisatie, bouwen aan gemeenschappen van Jezus-volgers, training en discipelschap.

Wat is TeenStreet?

TeenStreet is onderdeel van Operatie Mobilisatie en een wereldwijde tienerbeweging. TeenStreet is een plek waar tieners leren om een discipel te zijn van Jezus.

Lees verder

Geschiedenis

Eerste zinnen van de geschiedenis pagina

Lees verder

Team

Wij zijn TeenStreet! Het Tienerwerk van Operatie Mobilisatie en onderdeel van een wereldwijde tienerbeweging. Wij geloven in jouw! Jij kunt een verschil maken in deze wereld als je Jezus leert kennen. Wil jij deel uit maken van deze tienerbeweging? Wil je weten hoe? Zet de volgende 3 stappen: Get inspired, be enquiped en live connected!

Lees verder