Operation Mobilisation Logo

TeenStreet is onderdeel van Operatie Mobilisatie (OM)

Ga heen en maak alle volken tot Mijn discipelen - Mat. 28:19

Operatie Mobilisatie is een wereldwijde beweging van Jezus-volgers die zich in 147 landen inzet voor de verspreiding van het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan geloofsgemeenschappen die het Evangelie hoorbaar, zichtbaar en tastbaar maken. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. De beweging begon in 1957 en vandaag de dag bestaan we uit meer dan 5000 medewerkers in 147 landen én aan boord van de schepen Logos Hope en Doulos Hope. Wij richten ons op evangelisatie, bouwen aan gemeenschappen van Jezus-volgers, training en discipelschap.