Následující podmínky platí pro náš internetový obchod.

§ 1 Rozsah použití a výhrada práva na změny

a) Operace Mobilization Deutschland e. V. provede objednávku podle příslušných platných obchodních podmínek v době objednávky. Výslovně si vyhrazujeme právo provádět změny AGB.

b) Nemůžeme přijmout žádné konfliktní AGB.

§ 2 Doručení, clo a náklady na dopravu

a) Ke kupní ceně účtujeme paušální poplatek za dopravu ve výši 5,00 €. Odesíláme zdarma od hodnoty zboží 50 €.

b) U dodávek do zahraničí budou účtovány skutečné náklady. Konkrétní dovozní a celní podmínky musí zákazník dodržet.

Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky.

§ 3 Platební podmínky

a) Platba se provádí kreditní kartou nebo Paypal prostřednictvím našeho partnera iZettle. Proces objednávky je dokončen platbou.

b) Započtení, přeměna nebo snížení jsou povoleny pouze v případě, že váš nárok byl námi písemně uznán nebo byl právně prokázán. Zadržovací právo existuje pouze v případě, že je váš protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

c) Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím (§455 BGB) až do úplného zaplacení všech existujících nároků. Kupující může dodané zboží dále prodávat v běžném obchodním styku s výhradou vlastnického práva na své straně, avšak jako jistotu nám postupuje veškeré pohledávky, na které má ihned nebo později nárok, až do výše naší fakturované částky.

§ 4 Právo na odvolání

a) Smlouvu můžete zrušit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Ke splnění termínu stačí včasné odeslání odvolání. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, můžete nás kontaktovat buď dopisem, faxem nebo e-mailem: Operation Mobilization eV, Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, telefon: 06261-9470, fax: 06261-947-147, e-mail. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Důsledky odvolání:

Vrácení: Zboží nám musíte vrátit do Mosbachu neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odvolání této smlouvy. Zboží, které není v novém, nepoužitém stavu, nemůžeme po uplynutí 14denní lhůty vzít zpět. V případě podstatného poškození, opotřebení nebo ztráty si výslovně vyhrazujeme právo požadovat náhradu.

Vrácení peněz: Kupní cenu vrátíme okamžitě, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Výslovně si vyhrazujeme právo neproplatit náklady na vrácení v případě hodnoty objednávky nižší než 40 €, pokud dodané zboží nebude odpovídat objednanému zboží.

§ 5 Ochrana dat

a)a) Výslovně souhlasíte s uložením, zpracováním a použitím osobních údajů, které nám byly poskytnuty v průběhu objednávkového procesu, pro smluvní účely na základě základního nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO) a federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

§ 6 Různé

a) S vyloučením Úmluvy OSN o prodeji se použije německé právo. Místem jurisdikce je Mosbach, pokud je to právně přípustné. Je-li kupujícím obchodník, Operation Mobilization Deutschland e. V. ho může žalovat i v místě jeho podnikání.

b) Změny smlouvy a dodatek těchto Všeobecných obchodních podmínek včetně tohoto ustanovení o písemné formě musí být provedeny písemně. Neplatností jednotlivých ustanovení není dotčena zbývající platnost smlouvy a těchto VOP.

§7 Rozhodčí řízení sporů

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů ze smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Další informace jsou k dispozici pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jsme připraveni zúčastnit se řízení o řešení sporů. Příslušným spotřebitelským rozhodčím výborem je: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Zde je vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a vraťte nám ho)

Na:

Operace Mobilizace eV
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach
Německo

Tímto ruším/odstupujeme mnou/námi uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží/služeb

Typ zboží/služby: ____________________________________

Číslo objednávky/číslo objednávky:_______________________________

Objednáno dne: _______/přijato dne: _______

Jméno spotřebitele (spotřebitelů): ______________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů): _______________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) _________________________________

(pouze v případě oznámení na papíře)

Dnešní datum: