TeenStreet začala v roce 1992 jako vize pro mezinárodní křesťanskou konferenci pro dospívající. Zakladatelé Dan a Suzie Potterovi z USA jí dali název TeenStreet, „protože hlavním účelem bylo dát dospívajícím ulici, po které by mohli cestovat... způsob, jak žít“.

První TeenStreet se konal v Offenburgu v Německu v létě 1993, celkem 56 lidí. Odtamtud rychle rostla a v roce 2000 přesáhla účast 2 000.

V roce 2004 se TeenStreet rozšířila do Brazílie, poté do Austrálie v roce 2010 a podobná hnutí byla zahájena po celém světě.

Dnes TeenStreet působí v sedmi zemích s celkovým počtem 8 000 účastníků každý rok – ale růst ještě nekončíme.

„TeenStreet je mnohem víc než jen týdenní akce,“ vysvětluje bývalý ředitel TeenStreet Europe Ger van Veen. "Tisíce mladých lidí každý rok opustí TeenStreet a jsou zmocněni žít pro Ježíše a odrážet Ho ve svém světě."

V roce 2020 spustila TeenStreet svou vůbec první online událost v reakci na pandemii COVID-19. Jak se náš vliv rozšiřuje prostřednictvím nových technologií a příležitostí, následujeme Boží směr do budoucna a putujeme společně jako globální společenství Ježíšových následovníků, kteří se zavázali oslavovat Jeho jméno.