Logo Operace Mobilizace

TeenStreet je ministerstvo Operace Mobilizace (OM), mezidenominační organizace, která se snaží mobilizovat lidi, aby sdíleli poznání Ježíše a Jeho lásky s každou generací v každém národě.

OM je globální misijní hnutí 3300 pracovníků zastupujících více než 110 národů ve více než 115 zemích a na palubě lodi Logos Hope, aby přineslo poselství naděje národům světa. Jedno máme společné – milujeme Ježíše a chceme, aby ostatní měli příležitost o Něm slyšet.

Děláme to prostřednictvím pěti hlavních oblastí služby: evangelizace, zakládání sborů, mentoring a učednictví, pomoc a rozvoj a spravedlnost. OM také úzce spolupracuje s řadou dalších křesťanských organizací. Ve skutečnosti mnoho z nich vzešlo z OM za posledních 50 let. Pro více informací navštivte naše webové stránky zde.

TeenStreet

My jako TeenStreet jsme součástí tohoto hnutí. Chceme to sdílet s dospívajícími a ukázat jim, že je potřeba šířit Království. To nemusí být nutně uvnitř OM, ale chceme je aktivovat a ukázat jim příležitosti.