Indholdsfortegnelse:

 1. Fortrolighedspolitik
 2. Relevant retsgrundlag
 3. Kontaktformular
 4. Nyhedsbrev data
 5. Online registrering
 6. Varighed af datalagring
 7. Donationer
 8. Ret til information og blokering
 9. Fortrydelsesret
 10. Ret til at begrænse behandlingen
 11. Ret til dataoverførsel
 12. Fortrydelsesret
 13. Ret til at klage
 14. Google: Analytics, Maps, Fonts, reCaptcha
 15. Cookies
 16. Serverlogfiler
 17. Databeskyttelseserklæring for brugen af Instagram og Facebook
 18. Databeskyttelseserklæring for brugen af Twitter
 19. Databeskyttelseserklæring for brugen af LinkedIn
 20. Databeskyttelseserklæring for brugen af YouTube
 21. Databeskyttelseserklæring for brugen af Vimeo
 22. Databeskyttelseserklæring for brugen af MailChimp
 23. Databeskyttelseserklæring for brugen af Altruja
 24. Databeskyttelseserklæring for brugen af New Relic

Fortrolighedspolitik

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de juridiske databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesforskrifter, der gælder for Operation Mobilization eV og denne databeskyttelseserklæring.

Brugen af vores hjemmeside er normalt mulig uden at give personlige data. For så vidt der indsamles persondata (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresser) på vores sider, og der ikke er lovgrundlag for denne behandling, sker dette altid på frivillig basis så vidt muligt. Disse data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Operation Mobilisering e. V. (OM) har som dataansvarlig implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Ikke desto mindre vil vi gerne gøre opmærksom på, at datatransmission over internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan være underlagt sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Den ansvarlige i henhold til den grundlæggende databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU's medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttelseskarakter, er:

Operation Mobilisering e. V., Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Tyskland

Tlf: 06261-9470, email: [email protected], internet side: www.om.org/de

Databeskyttelsesrådgiver, e-mail: [email protected]

For hver databehandling vil vi informere dig om retsgrundlaget baseret på art. 13 GDPR. Hvis vi ikke præciserer retsgrundlaget for behandlingen, gælder følgende;

 • Retsgrundlaget for at opnå samtykke er baseret på art. 6 stk. 1 lit. a og art. 7 GDPR.
 • Retsgrundlaget for opfyldelsen af vores kontrakt og leveringen af vores tjenester er art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.
 • Retsgrundlaget for opfyldelse af retlige forpligtelser er art. 6 stk. 1 lit. c GDPR.
 • Retsgrundlaget for at varetage vores legitime interesser er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformular eller e-mail, vil dine personlige oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Data videregives kun til tredjemand uden dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til det.

Nyhedsbrev data

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet (Globalt), der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig. Derudover har vi brug for oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejeren af den e-mailadresse, du angiver, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Hvilke andre personoplysninger der videregives til den dataansvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet, kan ses af den til dette formål anvendte inputmaske. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadressen og dens brug til udsendelse af nyhedsbrevet, for eksempel ved at klikke på det tilsvarende link i nyhedsbrevet.

Tilmeldinger og skemaer til arrangementer, kurser mm og online bestillinger

Overførslen af din online registrering er krypteret i overensstemmelse med den aktuelt accepterede state of the art.

Data, der overføres til os i forbindelse med en online registrering, vil udelukkende blive brugt af os til at behandle din registrering og deltagelse.

Varighed, i hvilken personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive juridiske opbevaringsperiode. Efter udløb af fristen slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontrakten eller igangsættelse af kontrakten.

Donationer

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi er juridisk forpligtet til at opbevare dine donationsdata (dvs. navn, adresse, bankoplysninger samt dato og beløb for donationen) i en periode på 10 år.

OM indsamler og bruger de personlige data, du giver til at registrere dig for en online donation. Overførslen af data er krypteret i henhold til gældende tekniske standarder.

Vi bruger de data, du giver, til at behandle donationen, til at udstede en donationsbekræftelse, til at besvare dine spørgsmål og til at informere dig om vores arbejde og aktuelle projekter skriftligt eller elektronisk, forudsat at du har givet os dit samtykke.

Ret til information og blokering

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen samt ret til at rette og blokere disse data.

Fortrydelsesret

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, medmindre oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kontrakten eller skal opbevares af juridiske årsager.

Du kan til enhver tid kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver på den adresse, der er angivet i forlaget for dette og andre spørgsmål relateret til persondata.

Ret til at begrænse behandlingen

Derudover har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Hvis nøjagtigheden af personoplysningerne er bestridt eller ulovlig
 • Når OM ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21(1) DS-GVO og har endnu ikke fastslået, om de legitime grunde givet af OM opvejer dine legitime grunde.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlig når som helst. Han vil sørge for begrænsning af behandlingen.

Ret til dataoverførsel

De har ret til at modtage personoplysninger om dem i et struktureret og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig part eller få overført personoplysningerne direkte fra en ansvarlig part/organisation til en anden ansvarlig part/organisation, så vidt det er teknisk muligt og forudsat at dette ikke involverer andre personers rettigheder og friheder påvirkes.

Fortrydelsesret

Du har ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet til databehandling for fremtiden. Grundlaget herfor er art. 7 stk. 3 GDPR.

Til dette formål, såvel som for yderligere spørgsmål vedrørende persondata, kan du til enhver tid kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver på adressen angivet under Kontakt. En nem måde at ændre dine adressedata eller abonnementer på er også formularen under Adresseændring.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed efter art. 77 EU-GDPR

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed (f.eks. databeskyttelseskommissæren i Baden-Württemberg), hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med GDPR.

Privatlivspolitik for brug af Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Google bruger cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om brugerens brug af onlinetilbuddet, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugernes brug af vores hjemmeside, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på denne hjemmeside og til at give os yderligere tjenester forbundet med brugen af denne hjemmeside og brugen af internettet. Pseudonyme brugerprofiler for brugerne kan oprettes ud fra de behandlede data.

Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugernes IP-adresse forkortes af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes dér. IP-adressen, der overføres af brugerens browser, kombineres ikke med andre data fra Google.

Brugere kan forhindre lagring af cookies ved at justere deres browsersoftware i overensstemmelse hermed; brugere kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til deres brug af onlinetilbuddet til Google og behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilgængeligt under følgende link: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

For mere information om Googles annonceringsbrug, fravalg og tilvalgsmuligheder, besøg venligst Googles websteder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Googles brug af data, når du bruger vores partneres websteder eller apps”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Googles brug af data til reklameformål”), http://www.google.de/settings/ annoncer ("Administrer oplysninger, Google bruger til at vise annoncer til dig") og http://www.google.com/ads/preferences/ ("Afgør, hvilke annoncer Google viser dig").

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Brug af Google Maps

Denne hjemmeside bruger Google Maps API til visuelt at vise geografisk information. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Ved brug af Google Maps indsamler, behandler og bruger Google også data om besøgendes brug af kortfunktionerne. Yderligere information om Googles databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik. Der kan du også ændre dine personlige databeskyttelsesindstillinger i databeskyttelsescentret.

For mere information henvises til Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Detaljerede instruktioner til at administrere dine egne data i forbindelse med Google-produkter kan findes her: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Brug af scriptbiblioteker (Google Web Fonts)

For at vise vores indhold korrekt og grafisk tiltalende på tværs af browsere, bruger vi scriptbiblioteker og skrifttypebiblioteker såsom Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) på denne hjemmeside. Google-webskrifttyper overføres til din browsers cache for at undgå flere indlæsninger. Hvis browseren ikke understøtter Google Web Fonts eller forhindrer adgang, vil indholdet blive vist i en standardskrifttype. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse).

Kaldet af scriptbiblioteker eller skrifttypebiblioteker udløser automatisk en forbindelse til biblioteksoperatøren. Det er teoretisk muligt – selvom det i øjeblikket er uklart, om og til hvilke formål – at operatører af sådanne biblioteker indsamler data.

Biblioteksoperatøren Googles privatlivspolitik kan findes her: https://www.google.com/policies/privacy/

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCaptcha:

For at beskytte dine ordrer via internetformularen bruger vi tjenesten reCAPTCHA fra virksomheden Google Inc. (Google). Forespørgslen tjener til at skelne mellem, om input er lavet af et menneske eller misbrug af automatiseret, maskinel behandling. Forespørgslen omfatter afsendelse af IP-adressen og muligvis andre data, der kræves af Google til tjenesten reCAPTCHA til Google. Til dette formål vil din post blive overført til Google og brugt der. Din IP-adresse vil dog blive forkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes dér. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af denne tjeneste. IP-adressen, der overføres af din browser i forbindelse med reCaptcha, kombineres ikke med andre data fra Google. For disse data gælder de afvigende databeskyttelsesforskrifter fra virksomheden Google.

For mere information om Googles privatlivspolitik, besøg venligst: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og sikrere. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminalenhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser til at informere dig om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, for at udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og til at aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 • Browsertype/browserversion
 • Brugt operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
 • Tidspunkt for serveranmodningen

Disse data kan ikke tildeles bestemte personer. Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at kontrollere disse data, hvis vi bliver opmærksomme på konkrete indikationer på ulovlig brug.

Privatlivspolitik for brug af Instagram og Facebook

Funktioner af tjenesten Instagram og Facebook er integreret på vores sider. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA og Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Hvis du er logget ind på din Instagram- eller Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din profil ved at klikke på Instagram- eller Facebook-knappen. Dette giver Instagram eller Facebook mulighed for at knytte dit besøg på vores sider til din konto. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller brugen heraf af Instagram.

For mere information henvises til Instagrams privatlivspolitik: http://instagram.com/about/legal/privacy/

For mere information, se venligst Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Privatlivspolitik for brugen af Twitter

Vores hjemmeside bruger plugins fra mikrobloggingtjenesten Twitter. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Hvis du bruger "Tweet-funktionen" via vores hjemmeside, oprettes et link til din Twitter-konto. Der kan være dataudveksling med andre brugere og dataoverførsel til Twitter. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller brugen heraf af Twitter.

For mere information henvises til Twitters privatlivspolitik: https://twitter.com/de/privacy

Du kan ændre dine privatlivsindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne på: https://twitter.com/account/settings

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Privatlivspolitik for brug af LinkedIn

Vores hjemmeside bruger funktioner i LinkedIn-netværket. Leverandøren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Hver gang du tilgår en af vores sider, der indeholder LinkedIn-funktioner, etableres en forbindelse til LinkedIn-servere. LinkedIn er informeret om, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Når du klikker på LinkedIns “Anbefal-knap” og er logget ind på din LinkedIn-konto, er LinkedIn i stand til at knytte dit besøg på vores side til dig og din konto. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller brugen heraf af LinkedIn.

Se venligst LinkedIns privatlivspolitik for mere information:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Privatlivspolitik for brugen af YouTube

Vores websted bruger plugins fra YouTube-webstedet, der drives af Google. Operatøren af disse sider er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Når du besøger en af vores websteder udstyret med et YouTube-plugin, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller Youtube-serveren, hvilken af vores sider du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube tilladelse til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

For mere information om, hvordan brugerdata håndteres, henvises til YouTubes privatlivspolitik på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Privatlivspolitik for brug af Vimeo

Denne hjemmeside bruger komponenter fra Vimeo. Vimeo er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at sende videoklip til andre brugere gratis. Med Vimeo kan du udgive alle typer videoer, så du kan få adgang til både komplette film og tv-shows, samt musikvideoer, trailere og brugervideoer via internetportalen. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse).

Driftsselskabet for Vimeo er Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hver gang en af de individuelle sider på dette websted kaldes op, som betjenes af controlleren, og hvor der er integreret en Vimeo-komponent (Vimeo-video), bliver internetbrowseren på brugerens informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade afspilning af den tilsvarende Vimeo-komponent. For mere information om Vimeo, besøg venligst https://vimeo.com/de/about. Vimeo lærer hvilke undersider på vores hjemmeside brugeren har besøgt.

For mere information om, hvordan Vimeo håndterer brugerdata, henvises til Vimeos privatlivspolitik på: https://vimeo.com/privacy

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Privatlivspolitik for brug af MailChimp

Hvis du gerne vil modtage de bønnemails, der tilbydes på vores hjemmeside, har vi brug for din e-mailadresse. Til forsendelsen bruger vi MailChimps tjenester. MailChimp er en e-mail-adresseadministrations- og beskedtjeneste leveret af The Rocket Science Group, LLC beliggende på 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af din e-mailadresse og dens brug til afsendelse af bønne-e-mailen, for eksempel ved at klikke på det tilsvarende link i e-mailen. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse).

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af disse sider ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller brugen af dem af MailChimp.

For yderligere information se venligst MailChimps privatlivspolitik:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Privatlivspolitik for brugen af Altruja

Funktioner i Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 Munich, DE er integreret på vores sider. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6(1)(f) DPA (legitim interesse). Altruja muliggør håndtering af fundraising-kampagner. Når du giver en donation ved hjælp af dette værktøj, vil dine data blive overført til Altruja GmbH. Hverken vi eller Altruja videregiver dine data til tredjeparter.

For mere information henvises til Altrujas privatlivspolitik: https://www.altruja.de/datenschutz.html

Privatlivspolitik for brugen af New Relic

Denne hjemmeside bruger webanalysetjenesten fra virksomheden "New Relic, Inc.", med registreret kontor på 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, og det juridiske grundlag for denne behandling er Art. 6, stk. 1, litra f, GDPR (legitim interesse).

Hos New Relic er hverken dataindsamlingen eller evalueringen bruger- eller brugsrelateret. Værktøjet tjener derimod udelukkende til at måle og overvåge hjemmesidens tekniske ydeevne, det vil sige for eksempel at afgøre, om hjemmesiden kan kaldes op, og hvor hurtigt den respektive side vises ved opkald. Til dette formål indsamler New Relic data via om.org, såsom systemdata om anvendte tilføjelser, brugstider, anvendte browsere, anvendt hardware og software (såkaldte "applikationsdata"). New Relic sætter en eller flere cookies i din browser til dette formål. Applikationsdataene gemmes på New Relics servere og bruges, udover at analysere ydeevnen på resound.com-webstedet, også til at sammenligne ydelsen af forskellige websteder på tværs af forskellige tilbud.

For mere information, se venligst New Relic privatlivspolitik:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Udbyderen har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen. Denne aftale udgør en garanti i henhold til art. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active