Operation Mobilization Logo

TeenStreet er et ministerium af Operation Mobilisering (OM), en tværkirkelig organisation, der søger at mobilisere mennesker til at dele viden om Jesus og hans kærlighed med hver generation i enhver nation.

OM er en global missionsbevægelse bestående af 3.300 arbejdere, der repræsenterer over 110 nationer i mere end 115 lande og ombord på skibet Logos Hope for at bringe et budskab om håb til verdens befolkninger. Vi har én ting til fælles - vi elsker Jesus, og vi ønsker, at andre skal have mulighed for at høre om ham.

Vi gør dette gennem fem hovedområder for tjenesten: evangelisering, kirkeplantning, mentorskab og discipelskab, nødhjælp og udvikling og retfærdighed. OM arbejder også tæt sammen med en række andre kristne organisationer. Faktisk er mange udsprunget fra OM gennem de sidste 50 år. For mere information, besøg vores hjemmeside her.

TeenStreet

Vi som TeenStreet er en del af denne bevægelse. Vi ønsker at dele det med teenagere og vise dem behovet for at sprede riget. Dette behøver ikke nødvendigvis at være inde i OM, men vi vil gerne aktivere dem og vise dem muligheder.