Tartalomjegyzék:

 1. Adatvédelmi irányelvek
 2. Vonatkozó jogalap
 3. Kapcsolatfelvételi űrlap
 4. Hírlevél adatok
 5. Online regisztráció
 6. Az adatok tárolásának időtartama
 7. Adományok
 8. Információhoz és blokkoláshoz való jog
 9. Elállási jog
 10. A feldolgozás korlátozásának joga
 11. Az adatátvitelhez való jog
 12. Elállási jog
 13. Panasz joga
 14. Google: Analytics, Maps, Fonts, reCaptcha
 15. Cookie-k
 16. Szerver naplófájljai
 17. Adatvédelmi nyilatkozat az Instagram és a Facebook használatához
 18. Adatvédelmi nyilatkozat a Twitter használatához
 19. Adatvédelmi nyilatkozat a LinkedIn használatához
 20. Adatvédelmi nyilatkozat a YouTube használatához
 21. Adatvédelmi nyilatkozat a Vimeo használatához
 22. Adatvédelmi nyilatkozat a MailChimp használatához
 23. Adatvédelmi nyilatkozat az Altruja használatához
 24. Adatvédelmi nyilatkozat az Új Ereklye használatához

Adatvédelmi irányelvek

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint az Operation Mobilization eV-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Weboldalunk használata általában személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben az oldalainkon személyes adatokat (például név, cím vagy e-mail cím) gyűjtünk, és ennek nincs jogalapja, ez lehetőség szerint önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek.

Mozgósítás hadművelet e. V. (OM) mint adatkezelő számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre. Mindazonáltal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Interneten keresztüli adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció) biztonsági hiányosságokat rejthet magában. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

A felelős az adatvédelmi alaprendelet, az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jellegű szabályozások értelmében:

Mozgósítás hadművelet e. V., Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Németország

Tel: 06261-9470, email: [email protected], weboldal: www.om.org/de

Adatvédelmi tisztviselő, email: [email protected]

Minden egyes adatkezelésnél tájékoztatjuk Önt a jogalapról a Ptk. 13 GDPR. Ha nem határozzuk meg pontosabban az adatkezelés jogalapját, az alábbiak érvényesek;

 • A hozzájárulás megszerzésének jogalapja a Kbt. 6. bek. 1 lit. a és Art. 7 GDPR.
 • Szerződésünk teljesítésének és szolgáltatásaink nyújtásának jogalapja a Kbt. 6. bek. 1 lit. b GDPR.
 • A jogszabályi kötelezettségek teljesítésének jogalapja a Kbt. 6. bek. 1 lit. c GDPR.
 • Jogos érdekeink védelmének jogalapja a Ptk. 6. bek. 1 lit. f GDPR.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon szereplő személyes adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Az adatokat csak akkor adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, ha erre jogszabály kötelez bennünket.

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált (Globális) hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre. Ezenkívül olyan információkra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön az Ön által megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél fogadásához. A hírlevél megrendelésekor milyen egyéb személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelőhöz, az az erre a célra használt beviteli maszkból látható. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

Az adatok tárolására, az e-mail címre és annak hírlevél küldéshez való felhasználására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található megfelelő hivatkozásra kattintva.

Regisztráció és űrlapok rendezvényekre, képzésekre stb., valamint online rendelésekre

Online regisztrációjának továbbítása a technika jelenlegi állása szerint elfogadott titkosítással történik.

Az online regisztráció során részünkre továbbított adatokat kizárólag az Ön regisztrációjának és részvételének feldolgozásához használjuk fel.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a mindenkori törvényes megőrzési idő. A határidő lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez már nem szükséges.

Adományok

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adományozási adatait (azaz név, cím, banki adatok, valamint az adomány dátuma és összege) 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Az OM az Ön által megadott személyes adatokat az online adományozáshoz való regisztrációhoz gyűjti és használja fel. Az adatok továbbítása a mindenkori műszaki szabványok szerint titkosított.

Az Ön által megadott adatokat az adomány feldolgozásához, az adományozás visszaigazolásának kibocsátásához, kérdéseinek megválaszolásához, valamint munkánkról, aktuális projektjeinkről írásban vagy elektronikus úton történő tájékoztatásra használjuk, amennyiben ehhez hozzájárulását adta.

Információhoz és blokkoláshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról, valamint joga van ezen adatok helyesbítésére és zárolására.

Elállási jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait töröljük, kivéve, ha az adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy azokat jogi okokból meg kell őrizni.

Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy adatvédelmi felelősünkkel az impresszumban megadott címen.

A feldolgozás korlátozásának joga

Továbbá jogában áll kérni az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ha a személyes adatok pontossága vitatott vagy jogellenes
 • Amikor az OM-nak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira
 • Ha Ön az adatkezelés ellen kifogást nyújtott be a Ptk. 21(1) DS-GVO, és még nem határozták meg, hogy az OM által megadott jogos indokok felülmúlják-e az Ön jogos indokait.

Felveheti velünk a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselő bármikor. Ő intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

Az adatátvitelhez való jog

Joga van arra, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat tagolt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős félnek továbbítsa, vagy kérje, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős féltől/szervezettől egy másik felelős félhez/szervezethez továbbítsák, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és feltéve, hogy ez nem jár más személyek jogai és szabadságai sérülnek.

Elállási jog

Önnek jogában áll visszavonni minden, az adatkezeléshez adott hozzájárulását a jövőben. Ennek alapja az Art. 7. bek. 3 GDPR.

Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel a Kapcsolat menüpontban megadott címen. A címadatok vagy előfizetések módosításának egyszerű módja a Címváltozás alatti űrlap is.

szerinti fellebbezési jog a felügyeleti hatósághoz. 77 EU-GDPR

Önnek jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál (pl. Baden-Württembergi adatvédelmi biztosnál), ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t.

A Google Analytics használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását használjuk. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). A Google sütiket használ. A cookie által generált, az online ajánlat felhasználó általi használatáról szóló információk általában a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, és ott tárolódnak.

A Google ezeket az információkat a nevünkben arra használja fel, hogy kiértékelje webhelyünk felhasználói általi használatát, jelentéseket állítson össze a webhelyen belüli tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson számunkra a webhely használatával és az internet használatával kapcsolatban. A feldolgozott adatokból a felhasználók álnevű felhasználói profilja készíthető.

A Google Analytics szolgáltatást csak aktivált IP-anonimizálással használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti a felhasználók IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott lerövidítik. A felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem kombinálják a Google más adataival.

A felhasználók megakadályozhatják a cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával; A felhasználók megakadályozhatják a cookie által generált és a Google-nak nyújtott online ajánlat felhasználásával kapcsolatos adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google hirdetéshasználatával, leiratkozási és feliratkozási lehetőségeivel kapcsolatos további információkért látogasson el a Google webhelyére: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („A Google adatfelhasználása Ön partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Az adatok Google általi felhasználása hirdetési célokra”), http://www.google.de/settings/ hirdetések („Az információk kezelése, amelyeket a Google a hirdetések megjelenítéséhez használ fel”) és http://www.google.com/ads/preferences/ („Határozza meg, hogy a Google mely hirdetéseket jelenítse meg Önnek”).

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google Maps használata

Ez a webhely a Google Maps API-t használja a földrajzi információk vizuális megjelenítésére. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). A Google Maps használata során a Google adatokat is gyűjt, dolgoz fel és használ fel a térkép funkcióinak látogatók általi használatára vonatkozóan. A Google általi adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók. Itt az adatvédelmi központban is módosíthatja a személyes adatok védelmére vonatkozó beállításait.

További információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy?hl=de

A Google-termékekkel kapcsolatos saját adatainak kezelésével kapcsolatos részletes utasítások itt találhatók: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Szkriptkönyvtárak használata (Google Web Fonts)

Annak érdekében, hogy tartalmainkat helyesen és grafikusan jelenítsük meg a böngészőkben, ezen a webhelyen szkriptkönyvtárakat és betűtípuskönyvtárakat használunk, mint például a Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). A Google webes betűtípusai átkerülnek a böngésző gyorsítótárába, hogy elkerüljék a többszöri betöltést. Ha a böngésző nem támogatja a Google Web Fonts szolgáltatást, vagy megakadályozza a hozzáférést, a tartalom az alapértelmezett betűtípussal jelenik meg. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek).

A parancsfájl- vagy fontkönyvtárak hívása automatikusan elindítja a kapcsolatot a könyvtár operátorával. Elméletileg lehetséges – bár jelenleg nem világos, hogy az ilyen könyvtárak üzemeltetői gyűjtsenek adatokat, és milyen célból.

A Google könyvtár üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata itt található: https://www.google.com/policies/privacy/

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCaptcha:

Az internetes űrlapon keresztüli megrendeléseinek védelme érdekében a Google Inc. (Google) cég reCAPTCHA szolgáltatását használjuk. A lekérdezés annak megkülönböztetésére szolgál, hogy a bevitelt emberi lény vagy visszaélésszerű automatizált, gépi feldolgozás adja. A lekérdezés magában foglalja az IP-cím és adott esetben a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok elküldését a Google-nak. Ebből a célból az Ön bejegyzését elküldjük a Google-nak, és ott felhasználjuk. Az Ön IP-címét azonban a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott lerövidítik. A webhely üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje a szolgáltatás Ön általi használatát. Az Ön böngészője által a reCaptcha kontextusában továbbított IP-címet nem egyesítik a Google más adataival. Ezekre az adatokra a Google ettől eltérő adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

A Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információkért látogasson el: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Cookie-k

Az internetes oldalak részben úgynevezett cookie-kat használnak. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). A sütik nem károsítják a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és a böngésző ment el.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett „munkamenet süti”. A látogatás végén automatikusan törlődnek. Az egyéb cookie-k mindaddig az Ön termináleszközén tárolódnak, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük böngészőjét.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, valamint a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. Ha letiltja a cookie-kat, a weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

 • Böngésző típusa/verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL
 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
 • A szerverkérés időpontja

Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyekhez rendelni. Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal. Fenntartjuk magunknak a jogot ezen adatok utólagos ellenőrzésére, ha illegális felhasználásra utaló konkrét jelekre jutunk.

Az Instagram és a Facebook használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Az Instagram és a Facebook szolgáltatás funkciói integrálva vannak oldalainkon. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Ezeket a szolgáltatásokat az Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA és a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország kínálja. Ha bejelentkezett Instagram vagy Facebook fiókjába, oldalaink tartalmát az Instagram vagy Facebook gombra kattintva profiljához kapcsolhatja. Ez lehetővé teszi az Instagram vagy a Facebook számára, hogy az oldalainkon tett látogatását az Ön fiókjához társítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok Instagram általi felhasználásáról.

További információért tekintse meg az Instagram adatvédelmi szabályzatát: http://instagram.com/about/legal/privacy/

További információkért tekintse meg a Facebook adatvédelmi szabályzatát: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A Twitter használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Weboldalunk a Twitter mikroblog szolgáltatás bővítményeit használja. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA kínálja. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Ha weboldalunkon keresztül használja a „Tweet funkciót”, akkor a Twitter-fiókjához mutató hivatkozás jön létre. Előfordulhat adatcsere más felhasználókkal és adatátvitel a Twitterre. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok Twitter általi felhasználásáról.

További információkért tekintse meg a Twitter adatvédelmi szabályzatát: https://twitter.com/de/privacy

Az adatvédelmi beállításait a Twitteren a következő címen módosíthatja: https://twitter.com/account/settings

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A LinkedIn használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Weboldalunk a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szállító a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Minden alkalommal, amikor felkeresi valamelyik LinkedIn-funkciókat tartalmazó oldalunkat, kapcsolat jön létre a LinkedIn szerverekkel. A LinkedIn értesül arról, hogy Ön az IP-címével ellátogatott weboldalunkra. Ha rákattint a LinkedIn „Ajánlás gombjára”, és be van jelentkezve LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn képes társítani webhelyünk látogatását Önnel és fiókjával. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok LinkedIn általi felhasználásáról.

További információért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A YouTube használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube webhely bővítményeit használja. Ezen oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Amikor meglátogatja valamelyik YouTube beépülő modullal felszerelt oldalunkat, létrejön a kapcsolat a YouTube szerverekkel. Ez közli a Youtube szerverrel, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ha bejelentkezett YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megelőzheti, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a YouTube adatvédelmi szabályzatát: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Vimeo használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Ez a webhely a Vimeo összetevőit használja. A Vimeo egy internetes videóportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket más felhasználók számára. A Vimeo segítségével minden típusú videót közzétehet, így teljes filmeket és TV-műsorokat, valamint zenei videókat, előzeteseket és felhasználói videókat is elérhet az internetes portálon keresztül. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek).

A Vimeo üzemeltetője a Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, EGYESÜLT ÁLLAMOK.

Minden alkalommal, amikor ennek az internetes oldalnak az egyik oldala megjelenik, amelyet a vezérlő üzemeltet, és amelybe egy Vimeo komponens (Vimeo videó) van beépítve, a felhasználó informatikai rendszerén lévő internetböngésző automatikusan felszólítja a a megfelelő Vimeo komponens lejátszása. A Vimeóval kapcsolatos további információkért látogasson el a https://vimeo.com/de/about webhelyre. A Vimeo megtudja, hogy webhelyünk mely aloldalait látogatta meg a felhasználó.

A Vimeo felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Vimeo adatvédelmi szabályzatát: https://vimeo.com/privacy

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A MailChimp használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Ha szeretné megkapni a weboldalunkon kínált ima-e-maileket, szükségünk van az e-mail címére. A kiszállításhoz a MailChimp szolgáltatásait használjuk. A MailChimp egy e-mail-címkezelési és üzenetküldő szolgáltatás, amelyet a The Rocket Science Group, LLC biztosít, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA. Az e-mail címének tárolására és az ima e-mail küldésére való felhasználására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például az e-mailben található megfelelő hivatkozásra kattintva. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek).

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint ezen oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok MailChimp általi felhasználásáról.

További információkért tekintse meg a MailChimp adatvédelmi szabályzatát:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Az Altruja használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Az Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 München, DE funkciói oldalainkon megtalálhatók. Ennek az adatfeldolgozásnak a jogalapja a DPA 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Az Altruja lehetővé teszi az adománygyűjtő kampányok lebonyolítását. Amikor ezzel az eszközzel adományoz, adatait az Altruja GmbH-hoz továbbítjuk. Sem mi, sem az Altruja nem adjuk ki az Ön adatait harmadik félnek.

További információkért tekintse meg az Altruja adatvédelmi szabályzatát: https://www.altruja.de/datenschutz.html

Az Új Ereklye használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Ez a webhely a „New Relic, Inc.” cég webelemző szolgáltatását használja, amelynek székhelye: 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, és ennek a feldolgozásnak a jogalapja az Art. 6, bek. 1, f betű, GDPR (jogos érdek).

A New Relicnél sem az adatgyűjtés, sem az értékelés nem felhasználó- vagy felhasználásfüggő. Az eszköz inkább kizárólag a weboldal technikai teljesítményének mérésére és nyomon követésére szolgál, azaz például annak meghatározására, hogy a weboldal előhívható-e, és milyen gyorsan jelenik meg az adott oldal behíváskor. Ebből a célból a New Relic adatokat gyűjt az om.org-on keresztül, például a használt kiegészítőkre, a használati időkre, a használt böngészőkre, a használt hardverekre és szoftverekre vonatkozó rendszeradatokat (úgynevezett „alkalmazásadatok”). A New Relic egy vagy több cookie-t állít be a böngészőjében erre a célra. Az alkalmazásadatokat a New Relic szerverein tárolják, és a resound.com webhely teljesítményének elemzése mellett a különböző webhelyek teljesítményének összehasonlítására is használják a különböző ajánlatok között.

További információkért tekintse meg a New Relic adatvédelmi szabályzatát:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

A szolgáltató csatlakozott a Privacy Shield megállapodáshoz. A jelen megállapodás a Ptk. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active