Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

§ 1 Πεδίο εφαρμογής και επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης

α) Επιχείρηση Κινητοποίηση Deutschland ε. Ο V. θα εκτελέσει την παραγγελία σύμφωνα με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην AGB.

β) Δεν μπορούμε να δεχτούμε τυχόν αντικρουόμενα AGB.

§ 2 Παράδοση, τελωνειακοί δασμοί και έξοδα αποστολής

α) Εκτός από την τιμή αγοράς, χρεώνουμε κατ' αποκοπή χρέωση αποστολής 5,00 €. Αποστέλλουμε δωρεάν με αξία εμπορευμάτων 50€.

β) Για παραδόσεις στο εξωτερικό επιβαρύνεται με το πραγματικό κόστος. Οι ειδικοί όροι εισαγωγής και τελωνείου πρέπει να τηρούνται από τον πελάτη.

Δικαιούμαστε να κάνουμε τμηματικές παραδόσεις.

§ 3 Όροι πληρωμής

α) Η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα ή Paypal μέσω του συνεργάτη μας iZettle. Η διαδικασία παραγγελίας ολοκληρώνεται με την πληρωμή.

β) Ο συμψηφισμός, η μετατροπή ή η μείωση επιτρέπεται μόνο εάν η απαίτησή σας έχει αναγνωριστεί εγγράφως από εμάς ή έχει θεμελιωθεί νόμιμα. Δικαίωμα διατήρησης υπάρχει μόνο εάν η ανταγωγή σας βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

γ) Τα παραδοθέντα αγαθά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία μας (§455 BGB) μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των υφιστάμενων απαιτήσεων. Ο αγοραστής μπορεί να μεταπωλήσει τα παραδοθέντα αγαθά σε τακτικές επιχειρηματικές συναλλαγές με διατήρηση της κυριότητας από την πλευρά του, αλλά εκχωρεί σε εμάς ως εγγύηση όλες τις αξιώσεις που δικαιούται αμέσως ή αργότερα μέχρι το ποσό του τιμολογίου μας.

§ 4 Δικαίωμα ανάκλησης

α) Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών χωρίς να αιτιολογήσετε. Η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με επιστολή, με φαξ ή με e-mail: Operation Mobilization eV, Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Τηλέφωνο: 06261-9470, Φαξ: 06261-947-147, E-Mail. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ακύρωσης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Συνέπειες ανάκλησης:

Επιστροφή: Πρέπει να μας επιστρέψετε τα εμπορεύματα στο Mosbach αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την ανάκληση της παρούσας σύμβασης. Δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω αγαθά που δεν είναι σε νέα, αχρησιμοποίητη κατάσταση μετά τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Σε περίπτωση ουσιαστικής φθοράς, φθοράς ή απώλειας, διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να απαιτήσουμε αποζημίωση.

Επιστροφή χρημάτων: Θα επιστρέψουμε την τιμή αγοράς αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ανάκληση αυτής της σύμβασης. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να μην επιστρέψουμε τα έξοδα επιστροφής σε περίπτωση αξίας παραγγελίας κάτω των 40 €, εκτός εάν τα παραδοθέντα αγαθά δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα αγαθά.

§ 5 Προστασία δεδομένων

α)α) Συμφωνείτε ρητά με την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας για συμβατικούς σκοπούς βάσει του Βασικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (DSGVO) και του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (BDSG).

§ 6 Διάφορα

α) Το γερμανικό δίκαιο θα ισχύει για την εξαίρεση της Σύμβασης Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Τόπος δικαιοδοσίας είναι το Mosbach, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν ο αγοραστής είναι έμπορος, η Operation Mobilization Deutschland e. Ο V. μπορεί επίσης να τον μηνύσει στον τόπο της επιχείρησής του.

β) Οι αλλαγές στη σύμβαση και η τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής της γραπτής ρήτρας, πρέπει να γίνονται γραπτώς. Η ακυρότητα επιμέρους διατάξεων δεν επηρεάζει την εναπομένουσα ισχύ της σύμβασης και των παρόντων ΓΟΠ.

§7 Διαιτησία διαφορών

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών. Το αρμόδιο συμβούλιο διαιτησίας καταναλωτών είναι: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Ακολουθεί το πρότυπο για το έντυπο ανάληψης:

Δείγμα φόρμας ανάκλησης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και επιστρέψτε τη σε εμάς)

Προς την:

Operation Mobilization eV
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach
Γερμανία

Με το παρόν ανακαλούμε τη σύμβαση που έχει συνάψει από εμένα/εμείς διαδικτυακά για την αγορά των ακόλουθων αγαθών/υπηρεσιών

Είδος αγαθού/υπηρεσίας: _________________________________

Αριθμός παραγγελίας/Αριθμός παραγγελίας:________________________________

Παραγγελία στις: _______/παραλαβή στις: _______

Όνομα καταναλωτή: ______________

Διεύθυνση καταναλωτή: _______________

Υπογραφή του καταναλωτή (των) _________________________________

(μόνο σε περίπτωση ειδοποίησης σε χαρτί)

Σημερινή ημερομηνία: