Πίνακας περιεχομένων:

 1. Πολιτική Απορρήτου
 2. Σχετική νομική βάση
 3. Φόρμα Επικοινωνίας
 4. Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου
 5. Ηλεκτρονική εγγραφή
 6. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
 7. Δωρεές
 8. Δικαίωμα ενημέρωσης και αποκλεισμού
 9. Δικαίωμα ακύρωσης
 10. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 11. Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων
 12. Δικαίωμα ανάκλησης
 13. Δικαίωμα καταγγελίας
 14. Google: Analytics, Χάρτες, Γραμματοσειρές, reCaptcha
 15. Μπισκότα
 16. Αρχεία καταγραφής διακομιστή
 17. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του Instagram και του Facebook
 18. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του Twitter
 19. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του LinkedIn
 20. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του YouTube
 21. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του Vimeo
 22. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του MailChimp
 23. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του Altruja
 24. Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του New Relic

Πολιτική απορρήτου

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της χώρας που ισχύουν για το Operation Mobilization eV και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Η χρήση του ιστότοπού μας είναι συνήθως δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συλλέγονται στις σελίδες μας και δεν υπάρχει νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία, αυτό γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση, στο μέτρο του δυνατού. Αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιχείρηση Κινητοποίηση ε. Η V. (OM) ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου (π.χ. επικοινωνία μέσω e-mail) ενδέχεται να υπόκειται σε κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Υπεύθυνο πρόσωπο κατά την έννοια του βασικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κανονισμών χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

Επιχείρηση Κινητοποίηση ε. V., Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach, Γερμανία

Τηλ: 06261-9470, email: [email protected], ιστότοπος: www.om.org/de

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, email: [email protected]

Για κάθε επεξεργασία δεδομένων θα σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση βάσει του άρθρου. 13 GDPR. Εάν δεν προσδιορίσουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία με μεγαλύτερη ακρίβεια, ισχύουν τα ακόλουθα.

 • Η νομική βάση για τη λήψη συγκατάθεσης βασίζεται στο άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. α και Τέχνη. 7 GDPR.
 • Η νομική βάση για την εκπλήρωση της σύμβασής μας και την παροχή των υπηρεσιών μας είναι το άρθ. 6 παράγρ. 1 λιτ. β GDPR.
 • Η νομική βάση για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. γ GDPR.
 • Η νομική βάση για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. στ GDPR.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήσεις μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email, τα προσωπικά σας στοιχεία από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας μόνο εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε.

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (Παγκόσμια) που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς. Επιπλέον, χρειαζόμαστε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Ποια άλλα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να φανεί από τη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση δεδομένων, τη διεύθυνση email και τη χρήση της για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο.

Εγγραφές και φόρμες για εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά μαθήματα κ.λπ. και ηλεκτρονικές παραγγελίες

Η μετάδοση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας είναι κρυπτογραφημένη σύμφωνα με την τρέχουσα αποδεκτή κατάσταση της τέχνης.

Τα δεδομένα που μας διαβιβάζονται στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν από εμάς αποκλειστικά για την επεξεργασία της εγγραφής και της συμμετοχής σας.

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Κριτήριο για τη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εάν δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

Δωρεές

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε τα δεδομένα της δωρεάς σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τραπεζικά στοιχεία και ημερομηνία και ποσό της δωρεάς) για περίοδο 10 ετών.

Η OM συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για να εγγραφεί για μια διαδικτυακή δωρεά. Η μετάδοση των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη σύμφωνα με τα τρέχοντα τεχνικά πρότυπα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για να επεξεργαστούμε τη δωρεά, να σας εκδόσουμε επιβεβαίωση δωρεάς, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να σας ενημερώσουμε για το έργο μας και τα τρέχοντα έργα μας γραπτώς ή ηλεκτρονικά, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και αποκλεισμού

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες δωρεάν ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να διορθώσετε και να αποκλείσετε αυτά τα δεδομένα.

Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή πρέπει να διατηρηθούν για νομικούς λόγους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα για αυτήν και άλλες ερωτήσεις που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εάν η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη
 • Όταν η OM δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21(1) DS-GVO και δεν έχετε ακόμη καθορίσει εάν οι νόμιμοι λόγοι που παρατίθενται από την OM υπερισχύουν των νόμιμων λόγων σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Θα φροντίσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων

Έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο μέρος ή να εξασφαλίσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται απευθείας από ένα υπεύθυνο μέρος/οργανισμό σε άλλο υπεύθυνο μέρος/οργανισμό, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων προσώπων.

Δικαίωμα ανάκλησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει για επεξεργασία δεδομένων για το μέλλον. Η βάση για αυτό είναι η τέχνη. 7 παράγρ. 3 GDPR.

Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στην ενότητα Επικοινωνία. Ένας εύκολος τρόπος για να αλλάξετε τα δεδομένα διεύθυνσης ή τις συνδρομές σας είναι επίσης η φόρμα στην ενότητα Αλλαγή διεύθυνσης.

Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή βάσει του άρθρου. 77 EU-GDPR

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή (π.χ. στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων της Βάδης-Βυρτεμβέργης) εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τον GDPR.

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς από τον χρήστη συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας από χρήστες, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες σε αυτόν τον ιστότοπο και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ χρηστών των χρηστών.

Χρησιμοποιούμε μόνο το Google Analytics με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών συντομεύεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταφέρεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από την Google.

Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies προσαρμόζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφημιστική χρήση της Google, τις επιλογές εξαίρεσης και συμμετοχής, επισκεφτείτε τους ιστότοπους της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Η χρήση δεδομένων από την Google όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών μας»), http://www.google.com/policies/technologies/ads («χρήση δεδομένων από την Google για διαφημιστικούς σκοπούς»), http://www.google.de/settings/ διαφημίσεις ("Διαχείριση πληροφοριών που χρησιμοποιεί η Google για την προβολή διαφημίσεων σε εσάς") και http://www.google.com/ads/preferences/ ("Προσδιορίστε ποιες διαφημίσεις σας εμφανίζει η Google").

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Χρήση των Χαρτών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το API Χαρτών Google για την οπτική εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Κατά τη χρήση των Χαρτών Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του χάρτη από τους επισκέπτες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στο κέντρο προστασίας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση των δικών σας δεδομένων σε σχέση με προϊόντα Google εδώ: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Χρήση βιβλιοθηκών σεναρίων (Γραμματοσειρές Ιστού Google)

Προκειμένου να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας σωστά και γραφικά ελκυστικό σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες σεναρίων και βιβλιοθήκες γραμματοσειρών, όπως το Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι γραμματοσειρές ιστού Google μεταφέρονται στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να αποφευχθεί η πολλαπλή φόρτωση. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει τις γραμματοσειρές Ιστού Google ή εμποδίζει την πρόσβαση, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται με μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον).

Η κλήση βιβλιοθηκών σεναρίων ή βιβλιοθηκών γραμματοσειρών ενεργοποιεί αυτόματα μια σύνδεση με τον χειριστή της βιβλιοθήκης. Είναι θεωρητικά πιθανό –αν και επί του παρόντος δεν είναι σαφές εάν και για ποιους σκοπούς– οι φορείς εκμετάλλευσης τέτοιων βιβλιοθηκών να συλλέγουν δεδομένα.

Η πολιτική απορρήτου του χειριστή της βιβλιοθήκης Google βρίσκεται εδώ: https://www.google.com/policies/privacy/

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCaptcha:

Για την προστασία των παραγγελιών σας μέσω διαδικτυακής φόρμας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της εταιρείας Google Inc. (Google). Το ερώτημα χρησιμεύει για να διακρίνει εάν η εισαγωγή γίνεται από άνθρωπο ή καταχρηστικά από αυτοματοποιημένη, μηχανική επεξεργασία. Το ερώτημα περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και πιθανώς άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google. Για το σκοπό αυτό, η καταχώρισή σας θα μεταδοθεί στην Google και θα χρησιμοποιηθεί εκεί. Η διεύθυνση IP σας, ωστόσο, θα συντομευτεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταφέρεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από εσάς. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του reCaptcha δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από την Google. Για αυτά τα δεδομένα ισχύουν οι παρεκκλίνοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων της εταιρείας Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Μπισκότα

Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει τα λεγόμενα cookies. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας". Διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ενημερώνει για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπει τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείει την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιεί την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης/έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • URL παραπομπής
 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα αιτήματος διακομιστή

Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένα άτομα. Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα εάν αντιληφθούμε συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Instagram και του Facebook

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram και Facebook είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Αυτές οι δυνατότητες προσφέρονται από την Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA και το Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Instagram ή στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα των σελίδων μας με το προφίλ σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram ή Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Instagram ή το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με τον λογαριασμό σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Twitter

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα της υπηρεσίας microblogging Twitter. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Εάν χρησιμοποιείτε τη "λειτουργία Tweet" μέσω του ιστότοπού μας, θα δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος προς τον λογαριασμό σας στο Twitter. Ενδέχεται να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων με άλλους χρήστες και μεταφορά δεδομένων στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το Twitter.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση: https://twitter.com/account/settings

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του LinkedIn

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου LinkedIn. Ο προμηθευτής είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μία από τις σελίδες μας που περιέχει λειτουργίες LinkedIn, δημιουργείται σύνδεση με διακομιστές LinkedIn. Το LinkedIn ενημερώνεται ότι επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Όταν κάνετε κλικ στο «Κουμπί Προτάσεων» του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με εσάς και τον λογαριασμό σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το LinkedIn.

Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα από τον ιστότοπο YouTube που λειτουργεί από την Google. Ο χειριστής αυτών των σελίδων είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστοτόπους μας εξοπλισμένους με πρόσθετο YouTube, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές YouTube. Αυτό λέει στον διακομιστή του Youtube ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί τη συμπεριφορά σας στο σερφ απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Vimeo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί στοιχεία από το Vimeo. Το Vimeo είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ για άλλους χρήστες δωρεάν. Με το Vimeo μπορείτε να δημοσιεύσετε όλους τους τύπους βίντεο, ώστε να έχετε πρόσβαση τόσο σε πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όσο και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο χρηστών μέσω της πύλης Διαδικτύου. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον).

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Vimeo είναι η Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10011, Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Vimeo (βίντεο Vimeo), ζητείται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του χρήστη να πραγματοποιήσει λήψη του αναπαραγωγή του αντίστοιχου στοιχείου Vimeo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Vimeo, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://vimeo.com/de/about. Το Vimeo μαθαίνει ποιες υποσελίδες του ιστότοπού μας έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζεται το Vimeo τα δεδομένα χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του MailChimp

Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα email προσευχής που προσφέρονται στον ιστότοπό μας, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση email σας. Για την αποστολή χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του MailChimp. Το MailChimp είναι μια υπηρεσία διαχείρισης διευθύνσεων email και ανταλλαγής μηνυμάτων που παρέχεται από το The Rocket Science Group, LLC που βρίσκεται στη διεύθυνση 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τη χρήση της για την αποστολή του email προσευχής ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο e-mail. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος αυτών των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το MailChimp.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του MailChimp:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Altruja

Οι λειτουργίες της Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 Munich, DE είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DPA (έννομο συμφέρον). Το Altruja επιτρέπει τον χειρισμό εκστρατειών συγκέντρωσης κεφαλαίων. Όταν κάνετε μια δωρεά χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στην Altruja GmbH. Ούτε εμείς ούτε η Altruja θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Altruja: https://www.altruja.de/datenschutz.html

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του New Relic

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού της εταιρείας «New Relic, Inc.», με έδρα στη διεύθυνση 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, και η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το Art. 6, παράγρ. 1, γράμμα f, GDPR (έννομο συμφέρον).

Στη New Relic, ούτε η συλλογή δεδομένων ούτε η αξιολόγηση σχετίζονται με το χρήστη ή τη χρήση. Αντίθετα, το εργαλείο χρησιμεύει αποκλειστικά για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της τεχνικής απόδοσης του ιστότοπου, δηλαδή για να προσδιορίσει, για παράδειγμα, εάν ο ιστότοπος μπορεί να κληθεί και πόσο γρήγορα εμφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα κατά την κλήση. Για το σκοπό αυτό, το New Relic συλλέγει δεδομένα μέσω του om.org, όπως δεδομένα συστήματος για πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, χρόνους χρήσης, προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται, υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιείται (τα λεγόμενα «δεδομένα εφαρμογής»). Το New Relic ορίζει ένα ή περισσότερα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας για αυτόν τον σκοπό. Τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται στους διακομιστές της New Relic και, εκτός από την ανάλυση της απόδοσης του ιστότοπου resound.com, χρησιμοποιούνται επίσης για τη σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών ιστότοπων σε διαφορετικές προσφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του New Relic:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Ο πάροχος έχει ενταχθεί στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο. 46 GDPR. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active